Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.05.19 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

2. napirend - Karos Park Kft. Zárszámadása,Ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételek teljesítése

3. napirend - Gránit Zrt. Zárszámadása

4. napirend - Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról

Nyílt ülés

5. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. zárszámadása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Indítható óvodai csoportok számának meghatározása, az alapító okiratban meghatározott létszám emelése a 2016/2017-es nevelési évre

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - A 3. bölcsődei csoport indításának kérdése a 2016/2017-es nevelési évre

Nyílt ülés

9. napirend - 2016. évre tervezett közvilágítási beruházások

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Tsz majorhoz vezető út szolgalmi jog rendezése

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Kerékpárút építésre, felújítását célzó pályázat benyújtása az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Borturisztikai program tárgyában pályázat benyújtása az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program felhívására

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Út és járda felújítás (Lakóhely környezeti állapotról jelentés) –BM pályázatról tájékoztatás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

14. napirend - Ipari park üzleti tervének elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

15. napirend - Kínai kapcsolat

Zárt ülés

16. napirend - Az „Adásvételi szerződés keretében játszótéri eszközök szállítása, telepítése és ütésálló felület kialakítása” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés

17. napirend - Ipari park pályázatírásra beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

18. napirend - Vadászterület kialakítása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Medikopter Alapítvány támogatási kérelme

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Tájékoztató - Biológiai szúnyogirtás Szegeden

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100