Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Karospark Kft.

Rövid cégnév, számlázási név: KAROS-PARK Kft.
Cím: 8749 Zalakaros, Behiák 1323/6 hrsz
Levélcím: 8749 Zalakaros, Pf.: 113
Tel/Fax: (93) 340-924
E-mail: postmaster@karospark.t-online.hu
E-mail: karospark@zalakaros.hu
CIB Bank 14100347-92783949-01000008
Adószám: 12770092-2-20

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény (a továbbiakban Tv.) szerinti adatok:

I. A Tv. 2. § (1) bek. szerint:

A. Első számú vezető (vezető tisztségviselő)

Név: Biczó Tamás
Munkakör: ügyvezető
Személyi alapbér: Br. 350.000,-Ft
Munkaszerződés: 2013.12.01.-2016.11.30., határozott idejű
Teljesítmény bér: nincs
Végkielégítés: nincs
Felmondási idő: 1 hónap
Versenytilalmi megállapodás (időtartam/ellenérték): nincs
Közzététel időpontja: 2013.12.01.

C. Önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Név: Biczó Tamás
Tisztség: ügyvezető
Megbízási díj: br. 350.000,-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: célprémium adható (2 havi Br. bér)
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nem jár
Közzététel időpontja: 2013.12.01.

D. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti (az első számú vezetőn kívüli) vezető állású munkavállaló:

Név: Németh Zsolt
Munkakör: műsz. csop. vezető
Személyi alapbér: Br. 180.000,-Ft
Végkielégítés: nincs
A felmondási idő: a hatályos MT. szerint
Versenytilalmi megállapodás (időtartam/ellenérték): nincs
Közzététel időpontja: 2012.03.01.

Név: Karácsony-Csordás Beáta
Munkakör: kertészeti csop. vezető
Személyi alapbér:  Br. 133.000,-Ft
2013.01.28-tól szülési szabadságon
Végkielégítés: nincs
A felmondási idő: A hatályos MT. szerint
Versenytilalmi megállapodás (időtartam/ellenérték): nincs
Közzététel: 2012.03.01.

Zalakaros, 2013. 01. 13.

Biczó Tamás
Ügyvezető


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100