Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2024.02.22 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2024 02 22

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója és beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Polgármester beszámolója-beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2024. évi KÖH költségvetés Bizottsági határozat-KÖH költségvetése

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2024. évi költségvetés indokolás Bizottsági határozat-Önkormányzat költségvetése

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek Bizottsági határozat-Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Jegenye sor 8. egészségház volt ügyeleti rendelő bérbeadása- Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 15/2005. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: nem lakás céljára szolgáló helyis.bérletéről sz. rend.mód Bizottsági határozat-Jegenye sor 8. egészségház volt ügyeleti rendelő bérbeadása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2024. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalak. Óv. és Bölcs. 2024. évi zárvatartás Bizottsági határozat-ZKOB intézményegységeinek zárva tartása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde igazgatójának ismételt megbízatása

A napirend előterjesztése: Óvoda igazgató ismételt megbízatása Bizottsági határozat-ZKOB igazgatójának ismételt megbízatása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: Óvodai beiratkozás előterjesztés 2024 Bizottsági határozat-Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - A településkép védelméről szóló 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: településképi rendelet felülvizsgálata Bizottsági határozat-Településkép védelméről szóló rendelet

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros településrendezési eszközeinek módosítása- a Gyógyfürdő téri pavilonsor szabályozásának módosítása, a MenDan Hotel telkéhez csatlakozó területeken a szabályozás módosítása, tervezett parkolóház építési övezetének kijelölése, a szennyvíztisztító területén a szabályzás módosítása- véleményezési szakasz lezárása

A napirend előterjesztése: tel.rend.eszk.mód. vélem.szakasz lezárás

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 150/3 hrsz.-ú területet érintő településrendezési eszközök módosítása

A napirend előterjesztése: 150-3 hrsz-ú területet érintő rend.terv mód. Bizottsági határozat-150-3 hrsz-ú területet érintő rendezési terv módosítás

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A 2024. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2024 Városnap Bizottsági határozat-Városnap

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Bérleti szerződés módosítása (Zalakaros, Fő u. 6/C. Nagy Rebeka)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Bérleti szerződés módosítása-Nagy Rebeka

A napirend dokumentumai:

15. napirend - A Zalakaros Gyógyfürdő tér 10. szám alatti ingatlan használatára kötött bérleti szerződés felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Gyógyfürdő tér 10. haszn.kötött bérl.sz.felülv. Bizottsági határozat-Gyógyfürdő tér 10.-bérleti szerződés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakaros, Jegenye sor 7/B. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésének kijelölése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Önkormányzati ingatlan kijelölése értékesítésre Bizottsági határozat-Jegenye sor 7-B. ing. értékesítése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros, „400-as” parkoló útcsatlakozás tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - 400-as parkoló új útcsatlakozás tervezése Bizottsági határozat-400-as parkoló

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Műszaki ellenőri ajánlatok elbírálása – Park u. útfelújítás, Panoráma út felújítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Műszaki ellenőri ajánlatok elbírálása Bizottsági határozat-Műszaki ellenőr-Park u., Panoráma u

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Árok lefedés Kossuth u., Fő u., Zrínyi u. – terveztetés beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Tervezői ajánlatok elbírálása Bizottsági határozat- Árok lefedés Kossuth u

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Templomtól az önkormányzatig húzódó járda kivilágítása – terveztetés – ajánlati felhívás jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Templom és Hivatal kööztti járda kivilágítása Bizottsági határozat-Templomtól az önkormányzatig húzódó járda kivilágítása

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Napfény Hotel parkolóhelyekkel és területrendezéssel kapcsolatos kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Napfény Hotel parkolóhelyekkel és területrendezéssel kapcsolatos kérelme

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Fürdő Hotel (8749 Zalakaros, Termál út 1.) értékesítésének kijelölése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Fürdő Hotel kijelölése értékesítésre Bizottsági határozat-Fürdő Hotel kijelölése értékesítésre

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Közvilágítás korszerűsítés – kivitelezési munkákra irányuló ajánlattételi felhívás jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros közvilágítás korszerűsítése 179 db LED Bizottsági határozat-Közvilágítás korszerűsítés

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Egyebek

24/1 napirend - Telekhatár-rendezéssel és ajándékozással vegyes ingatlan adásvételi szerződés 2. számú módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_ adásvételi szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100