Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.12.14 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 12 14

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2023. III. mód Bizottsági határozat-Költségvetési rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Bizottsági határozat-Átmeneti gazdálk. rendelet

4. napirend - A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: térítési díj rendelet módosítás 2024.január Bizottsági határozat-Térítési díj rendelet módosítása térítési díj rendelet mód. bizottsági javaslat szerint átdolgozva

5. napirend - A közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: közterülethasználat rendelet módosítás Bizottsági határozat-Közterülethaszn. rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Önkormányzat és intézményeinél év végi jutalmazás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Jutalmazás

7. napirend - 2024. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Ellenőrzési terv

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2024. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: 2024. évi munkaterv Bizottsági határozat-Munkaterv

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Karosi Krónika 2024. évi megjelentetése-ajánlatkérés elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Karos Krónika 2024. évi megjelenése Bizottsági határozat-Karosi Krónika

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Közvilágítási karbantartásra beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Közvilágítás 2024 karbantartás ajánlatok elbírálása Bizottsági határozat-Közvilágítás

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Döntés a Zalakaros, Kilátó utca 163 fm-es szakaszának felújítása műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Kilátó utca műszaki ellenőri feladatok Bizottsági határozat-Kilátó utca-műszaki ellenőr

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Magyar Falu Program pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Magyar Falu 2024 V. Eszközbeszerzés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

13. napirend - 2024. évi marketing terv

14. napirend - Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi üzleti terve

15. napirend - Karos-Park Kft. 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

Nyílt ülés

16. napirend - Egyebek

16/1 napirend - A polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Polgármester 2024. évi szabadságütemtervének jóváhagyása

16/2 napirend - Javaslat a Dél – Zala Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Dél-Zala Hulladékg.Társulás


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100