Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.09.26 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 09 26

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2023. II. mód Bizottsági határozat-Költségvetési rendelet

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, valamint a BURSA felsőoktatási ösztöndíj szabályzat módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Bursa Hungarica 2024. évi csatlakozás és szabályzat módosítás Bizottsági határozat-BURSA

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Nagykanizsai Járási Hivatal működése

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Éves tűzvédelmi beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Éves tűzvédelmi beszámoló

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Éves rendőrségi beszámoló a közbiztonság helyzetéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Éves rendőrségi beszámoló

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Kamerarendszer hatékonyabb működtetésével kapcsolatos aktuális feladatok és lehetőségek

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Kamerarendszer Előterjesztés - Kamerarendszer-KIEGÉSZÍTETT Bizottsági határozat-Kamerarendszer

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2022/23-as nevelési évben végzett munkájáról beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat képviselőtestület számára Bizottsági határozat-Óvoda, bölcsőde beszámoló

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Éves beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról, parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól beszámoló, a parlagfű elleni helyi védekezés 2024. évi program elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Lakóhely környezeti állapot, parlagfű Bizottsági határozat-Lakóhely környezeti állapota

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnökének és tagjainak, valamit a felügyelő bizottsági elnök és tagok megbízása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Zk. Közbizt.Közalapítvány-kuratóriumi tagok

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Zk. Közbizt.Közalapítvány-beszámoló

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Tájékoztatás a fizető parkolás bevezetésével kapcsolatos közbeszerzésről, elvi egyeztetés a parkolási díj mértékéről és a kedvezményezettek és kedvezmények köréről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Fizető parkolás bevezetése

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A rendezési terv módosítása a Kilátó utca szabályozása, továbbá az üdülő övezet funkcióbővítése miatt (Gyógyfürdő tér 6/c. szám alá tervezett idősek otthona), valamint a Pavilonsorhoz kapcsolódó Vt-3 jelű övezet bővítése és a Gyógyfürdő téren a MenDan Hotel Kft. által megvásárolni kívánt területek rendezése

A napirend előterjesztése: 1. Előterjesztés új beépítésre szánt területek kijelöléséhez Zalakaros 2. Gyógyfürdő tér rendezési terv módosítás előterjesztés 230921 3. Kilátó utca rendezési terv módosítás előterjesztés 230921 Bizottsági határozat-Rendezési terv módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának javaslata a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár átnevezéséről, továbbá javaslat Dr. Pfeifer János szellemi hagyatékának önkormányzati gondozásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - A települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Települési támogatási rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2023

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása a kaszálásra kötelezhetők körének pontosítása miatt

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Lakossági kérelem sebességcsökkentő küszöb (fekvőrendőr) kihelyezése iránt a Pipacs utcában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Sebességcsökkentő küszöb létesítése

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása a fogorvosi helyettesítés miatt

A napirend előterjesztése: előterjesztés lakásokról szóló rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 18/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Eü. alapell.körzet megállapítás rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Téli igazgatási szünet elrendelése

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet elrendelése

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Döntés a Zalakaros Hegyalja utca 115. szám alatti lakótelek értékesítésére érkezett ajánlatról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zalakaros_Hegyalja_u_115_értékesítése

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Tájékoztatás a Szőlő utca felújítására benyújtott tervekről és költségbecslésekről (TOP PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00013)

24. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt. kérelme a megvásárolt klíma önkormányzati költségviselése érdekében

A napirend előterjesztése: Előtrejesztés

A napirend dokumentumai:

25. napirend - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása a közigazgatási bírság felülvizsgálata miatt

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Termáltó fa szerkezetű ívhíd főtartóinak megerősítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés fahíd javítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

27. napirend - Pusné Bakonyi Mária (8749 Zalakaros, Panoráma út 39.) fellebbezése kaszálás elmulasztása miatt kiszabott közigazgatási bírság miatt

28. napirend - a) Bajczi Márton (1016 Budapest, Szirtes út 15/B. I/3.) és Bajczi Zoltán (1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt.1.) fellebbezése kaszálás elmulasztása miatt kiszabott közigazgatási bírságot módosító rendelkezésekkel szemben b) Bajczi Jánosné (1016 Budapest, Szirtes út 15/B. fszt.1.) fellebbezése kaszálásra kötelezés miatt

29. napirend - Szládovics Tibor Ottó (2145 Kerepes, Kodály Zoltán utca 24.) fellebbezése kaszálás elmulasztása miatt kiszabott közigazgatási bírság miatt

Nyílt ülés

30. napirend - Egyebek

30/1 napirend - Tájékoztató az Egészséges városok mozgalmának 35 éves évfordulója alkalmából

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Egészséges városok


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100