Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.03.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 03 09

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Rendezvénytér sátor sorsa

2. napirend - Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2022. IV. mód Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés lakásokról szóló rendelet módosítása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 15/2005. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: nem lakás céljára szolgáló helyis.bérletéről sz. rend.mód_ Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Pankasz jóváhagyás 230226 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Őzgida – Zalagyöngye utca által határolt tömböt érintő településrendezési eszközök módosítása – véleményezési szakasz lezárása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Őzgida környezeti értékelés előzetes egyeztetés lezárása 230226 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Főépítészi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések

A napirend előterjesztése: előterjesztés főépítészi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: Óvodai beiratkozás előterjesztés 2023 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Városbor árak 2023. évi megállapítása, kiírás elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Városbor árak megállapítása, kiírás elfogadása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási terve

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közösségi Ház szolgáltatási terv Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zk. Sportjáért K. Közalapítvány Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány névmódosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Templom

A napirend dokumentumai:

13. napirend - 2023. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2023. évi közbeszerzési terv Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzata beszerzési fejezetének módosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés közbesz.szab. beszerzési fejezetének mód. Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Fizető parkolás bevezetéséhez kötődő döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: Előterjesztés fizető parkolás bevezetése Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Közvilágítás korszerűsítés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Közvilágítás korszerűsítés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros belterület 1323/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kötendő végleges adás-vételi szerződés jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A 0131/1 hrsz.-ú terület („20 ha-os terület”) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

A napirend előterjesztése: 20 ha-os előterjesztés kiemelt fejlesztési terület 230228

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Zalakaros, belterület 767/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyban beérkezett pályázatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Döntés Zalakaros 767_1 hrsz. értékesítéséről

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Jövőbeni lehetséges pályázati lehetőségekhez kapcsolódó előkészítő döntések – külterületi utas pályázat, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A napirend előterjesztése: Energetikai pályázat előterjesztés_2023.02.28_ Út felújítás pályázat előterjesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Karos-Park Kft. 2023. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

22. napirend - Egyebek

22/1 napirend - Cseh partnertelepüléssel, testvérvárosi kapcsolat kialakításának a lehetősége

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

22/2 napirend - Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100