Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2021.09.22 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2021 09 22

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2021. I. mód.

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Termelői piacon árusítók kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Termelői piacon árusítók kérelme

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, valamint a BURSA felsőoktatási ösztöndíj szabályzat módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Bursa Hungarica 2022. évi csatlakozás és szabályzat módosítás

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2020/21-es nevelési évben végzett munkájáról beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Tájékoztatás az oktató-nevelő munkáról

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról, parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól beszámoló, a parlagfű elleni helyi védekezés 2022. évi program elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Lakóhely környezeti állapot, parlagfű

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Ajánlatok elbírálása „Torrens árok (Zalakaros 669 hrsz.) helyreállításához kapcsolódóan kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Torrens árok_döntés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Döntés Zalakaros Fő u., Kossuth u. ároklefedés és Dózsa utcai járda kialakítás tárgyban érkezett indikatív ajánlatról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Ároklefedés indikatív ajánlat

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Ajánlati felhívás „Komplex alapellátási intézet létrehozása Zalakaroson eszközbeszerzései” tárgyában -TOP-4.1.1-15

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Egészségház_eszköz

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Ajánlati felhívás a „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című, GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan Térségi virtuális séta fejlesztésére és a VR Headset-ek beszerzésére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Gyógyhely_VR

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése

A napirend előterjesztése: TOOSZ_belepesi_eloterjesztes

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Szolgálati lakás kérelem

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Viziközmű fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Gördülő fejlesztési terv 2022-36 Kiegészítés a Viziközmű fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 113/2021. (VII.05.) számú határozata módosítása - Zalakaros 0131/1 hrsz.

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Tájékoztató közterületi parkolás működtetése jogkérdéseiről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Sebességcsökkentő küszöb létesítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Sebességcsökkentő küszöb létesítése

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Karácsonyi dísz-kivilágítási elemek fel- és leszerelése

A napirend előterjesztése: Karácsonyi díszkivilágítás le - és felszerelése 2021

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Tájékoztató Zalakarosi Fürdő Zrt. határidős feladatainak végrehajtásáról, valamint teniszpálya, kézilabdapálya üzemeltetése

A napirend előterjesztése: Határozati javaslatok

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és társasági szerződésének módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Rendezvénytér - hangosítás, árnyékolás – aktuális kérdései

A napirend előterjesztése: Előterjesztés árnyékolás

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Szökőkút üzemeltetése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Szökőkút üzemeltetése

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Egyebek

26/1 napirend - Térkőgyártó gép értékesítése

A napirend előterjesztése: Térkőgyártó gép értékesítése - előterjesztés

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100