Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.03.13 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 03 13

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2018 évi kv III. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet függelékének módosítása

A napirend előterjesztése: Vagyonrendelet módositása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása - 279/2018. (XI.22.) számú határozat végrehajtása

A napirend előterjesztése: áll.háztart.kívüli forrás átad.átvét. rendelet mód

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros Településképi rendelet véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés TKR vélemények megtárgyalása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros településképi rendelet jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Településképi rendelet jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (IX. 11.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés HÉSZ rendelkezések hatálytalanításáról 180123

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Rendezési tervmódosítás indítása

A napirend előterjesztése: 2019 HÉSZ mód indítás kérelmekre Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Településarculati Kézikönyv módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Településarculati Kézikönyv módosítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: óvodai beiratkozás előterjesztés 2019

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend előterjesztése: Előterjesztés és 2019. évi Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2019. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2019 évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Domain, webtárhely és e-mail szolgáltatás ajánlati felhívása/bérelt vonali internet szolgáltatás ajánlati felhívás/vezetékes telefon szolgáltatás ajánlati felhívás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - 2019. évi Város borának ármegállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés ár, kiírás Város Bora 2019

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Ingatlan értékbecslésre ajánlati felhívás kibocsátása (keretszerződés)

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés értékbecslésre

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakaros, 057/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Ingatlan haszonbérlete

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Temetőben megvalósítandó felújítások tervezésére ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés környezetrendezési tervdokumentáció

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Karos-Park Kft. könyvvizsgálójának megbízása

A napirend előterjesztése: Karos Park Kft könyvvizsgálója

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

19. napirend - Karos-Park Kft. 2019. évi Üzleti Terve

20. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2019. évi Üzleti Terve

21. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Terve

22. napirend - Fogorvosi feladatellátás

23. napirend - Zalakaros 261/33; 261/39; 261/40; 262; 263 hrsz. alatti ingatlanok rendezése a MENDAN Kft.-vel

24. napirend - A HUHR/1601/2.1.1/0011 azonosító számú, „Cyclo-Net” című projekt keretében nemzetközi kerékpáros verseny szervezésére tárgyában eredményhirdetés

25. napirend - Kilátóra vonatkozó bérleti szerződés, valamint a Zalamerenye 0156/7 és 0156/9 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő „Parkerdő” területén felmerülő feladatokról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyása

Nyílt ülés

26. napirend - Egyebek

26/1 napirend - A Fürdő Hotel fejlesztése projekt keretében honlap készítésre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés honlap készítésre Fürdő Hotel

A napirend dokumentumai:

26/2 napirend - A Fürdő Hotel fejlesztése projekt keretében szállodai szoftver készítésre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés szoftver készítésre Fürdő Hotel

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

26/3 napirend - Termáltó helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatala

26/4 napirend - Gyógyhely fejlesztés új közbeszerzési eljárás előkészítése


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100