Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.11.26 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2016. évi díj és ármegállapítások

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Rendezési Terv módosítás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A Gólyafészek otthonokról szóló 22/2012. (V.11.) Ör. módositása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Lakáscélú támogatásról szóló Ör. módositása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004. (XI.26.) Ör. módositása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A közterület használatáról, táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló rendelet megalkotása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Karos Park Kft. háromnegyed éves gazdálkodásáról beszámoló

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Behiáki telephely

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Játszóterek állapotáról jelentés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Karos Park Kft. IV. negyedévi rendkívüli munkavégzésből származó költség elszámolása

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Termáltó üzemeltetése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálása

19. napirend - Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

20. napirend - 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Zalakarosi Turisztikai Non-Profit Kft. 2016. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

22. napirend - Városmarketinges munkájának értékelése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

Nyílt ülés

24. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai, 2015

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadása

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Módosított Gyógyhelyfejlesztési tervek elfogadása

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Piac Üzemeltetési Szabályzat módosítása

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Szobor pályázat

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Települési honlap készítésére ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Zalakaros szabályozási terveiben ábrázolt belső feltáró utak problémái

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Thury Egsz. kezelésében lévő mezőgazdasági utak átvétele

A napirend dokumentumai:

33. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

34. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Karosi Krónika 2016. évi megjelentetésére beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend dokumentumai:

36. napirend - Egészségház tervezésére benyújtott ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

37. napirend - Általános árambeszerzés

38. napirend - Pályázatírásra beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

39. napirend - Táborvölgyi képzőművész kérelme

A napirend dokumentumai:

40. napirend - Kínai testvérvárosi kapcsolat lehetősége

A napirend dokumentumai:

41. napirend - Termál út forgalomcsillapításának tervei

A napirend dokumentumai:

42. napirend - Közbeszerzési terv módosítása

A napirend dokumentumai:

43. napirend - Közbeszerzési Szabályzat módositása

A napirend dokumentumai:

44. napirend - Zala megyei Rendőrkapitányság térkőgyártó géppel kapcsolatos kérelme

A napirend dokumentumai:

45. napirend - Önkormányzati vagyonbiztosításra ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

46. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata kép- és hangfelvétele feladatainak ellátására Kulcsár Csongorral kötött megbízási szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

47. napirend - Egyéb ügyek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100