Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.11.28 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ , Tájékoztató - közmeghallgatás , Meghivó összevont biz- PÜ-HP 11 28-i , Meghivó HP biz 11 28-i

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2012. évi költségvetés módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2013. évi költségvetési koncepció

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 8/2010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása egységes közérdekű – várakozóhelyet jelező - táblák miatt

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató és adóreform ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A természeti környezet értékeinek védelméről szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatai

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Gazdasági Program felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zöldjárat bevezetése ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - 2013. évi Közművelődési Terv megtárgyalása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - 2013. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Turisztikai Egyesület 2013. évi Üzleti Terve

Nyílt ülés

13. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Lakosság tájékoztatása a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalaispa Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai, 2012

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Közterület elnevezése - 2182 hrsz-u út

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Településen élő hajléktalanok helyzetének megoldása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Közbeszerzési Szabályzat módosítása

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Piac helyének végleges kijelölése, összefüggésben a piac kialakításához benyújtandó pályázatokkal

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Temető úti árok lefedése

A napirend dokumentumai:

22. napirend - HÉSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Ajánlati felhívás elkészítése a 287/12. hrsz-u ingatlan hasznosítására

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Támogatási kérelmek ügyében döntés, Non profit szervezetek pályázatai

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel kötendő Megállapodás

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Központi ügyelet létesítése érdekében megállapodás az Országos Mentőszolgálattal

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Feladat finanszírozási megállapodás megkötése Nagykanizsa Megyei Jogú Városával közoktatási feladatellátásra

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

28. napirend - Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától történő működtetésére

29. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

30. napirend - Városmarketinges munkájának értékelése

31. napirend - Elismerések adományozása

32. napirend - Lakáscélú támogatás iránti kérelem

33. napirend - Egyéb ügyek

34. napirend - ÖSSZESITETT BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

35. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

36. napirend - Hivatal átszervezése


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100