Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb
Főoldal » Hírek » Tájékoztatás Szálláshely-szolgáltatók részére

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az idegenforgalmi adóra vonatkozóan 2020. április 26-án hatályba lépett kormányzati döntésekről.

 

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, mely szerint a szálláshelyeket meglátogató vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót.

 A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében

 

2020. április 26-i naptól - 2020. december 31-ig

 

terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.

 

FONTOS azonban, hogy az adót ezen időszakban is meg kell állapítani és továbbra havonta  be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.

 

Csak abban az esetben nem kell bevallást benyújtani, ha a „megállapított" idegenforgalmi adó összege nulla Ft(azaz 0 Ft).  Akkor tekinthető a megállapított idegenforgalmi adó összege nulla Ft-nak, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem illetve akkor is, ha volt ugyan volt vendég a szálláshelyen ám ők valamennyien adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen. Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig. Az adó tehát bevallásra kerül, de az adófizetési kötelezettség nem kerül előírásra.

 

Kérjük, hogy valamennyien tegyenek eleget e kötelezettségüknek, hiszen az önkormányzatok a bevallásokban szereplő megállapított, de be nem szedett adó összegét igényelhetik meg állami támogatásként. Zalakaros esetében az érintett időszakra eső elmaradó IFA összege közel 200 millió Ft, mely jelentős hiányt okoz a város költségvetésében.

 

Egyéb információk:

-       A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerébe valamennyi szálláshely-szolgáltató köteles volt fokozatosan, de legkésőbb 2019. december 31-ig regisztrálni továbbá a rendszerrel kompatibilis szálláshely-kezelő szoftvert alkalmazni és rajta keresztül vendégforgalmi adatokat szolgáltatni. Így 2020. január 1-jétől teljessé vált a NTAK központi elektronikus rendszere és már csak olyan szálláshely szolgáltatók működhetnek Zalakaroson is, akik szálláshely kezelő szoftverrel rendelkeznek. Településünkön jelenleg 374 regisztrált szálláshely működik. A rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettséget. Emiatt Zalakaroson a papír alapú vendégkönyv vezetése az idei évtől nem kötelező.

-        Az NTAK rendszerébe napi szinten – a vendég érkezésekor - kell a szállásadóknak a vendégforgalmi adatokat rögzíteni és zárni. Az NTAK az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kiséri, annak elmaradása esetén a helyi adóhatóságot ellenőrzés lefolytatására hívja fel. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása pénzbírsággal sújtható!

-       Az idegenforgalmi adó bevallásokat – ahogy fentebb említettem – továbbra is tárgyhót követő hó 15. napig kell benyújtani az adóhatóságnak. A szálláshelykezelő szoftver által előállítható az idegenforgalmi adóbevallás alapjául szolgáló kimutatás, mely segítségével az idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány kitölthető. A bevallások benyújthatóak az önkormányzati hivatali portálon keresztül elektronikusan vagy papír alapon a honlapunkról letölthető nyomtatványon.   

 

 

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmüket a Magyar Turisztikai Ügynökség által készített kiadványra. A Covid-19 kézikönyv már elérhető az ügynökség honlapján. Mind a szolgáltatók és munkatársaik, mind a vendégek számára összegyűjtésre kerültek azok a legfontosabb tudnivalók, amelyek a fertőzés terjedésének megakadályozásában segítségre lehetnek, ám mégis lehetővé teszik a minél teljesebb vendégélményt – a megváltozott körülmények között is.

A segédlet összeállításának célja a szálláshelyek, valamint a vendéglátóipari egységek, attrakciók és egyéb turisztikai szolgáltatók munkájának támogatása annak érdekében, hogy az újranyitás folyamata minél zökkenőmentesebb lehessen.

 

Az MTÜ Covid-19 kézikönyve az alábbi linken  érhető el: https://mtu.gov.hu/cikkek/megjelent-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-1615

 

Tájékoztatjuk arról is Önöket, hogy a Zalakarosi Fürdő 2020. május 30-ával (pünkösdi hétvége) tervezi a fürdő újranyitását, melyről már tájékoztathatják az érdeklődő vendégeket is.

 

A fentiekben leírtak alapján kérjük tehát, hogy az adóbevallási kötelezettségüknek,- ami nem jár adófizetési kötelezettséggel - tegyenek eleget.  Ez mindannyiunk közös érdek, hiszen a bevallás eredményeként önkormányzatunknak olyan pénzeszközök felhasználására lesz lehetősége, amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni és biztosítani tudjuk intézményeink (óvoda, bölcsőde, háziorvos, ügyelet stb) zavartalan működését még ezekben a nehéz időkben is.

Segítő együttműködésüket köszönjük bízva abban, hogy minél előbb elindulhat a turizmus városunkban!

Jó egészséget és biztonságos vendégfogadást kívánunk!

 

Zalakaros, 2020. május 6.

 

 

                                                                                   Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                               jegyző


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100