Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.02.10 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Előterjesztés - Általános Iskola 2011. évi költségvetésének elfogadása , Meghívó - Általános Iskola 2011. évi költségvetésének elfogadása , Táblázatok - Általános Iskola 2011. évi költségvetésének elfogadása , Képviselőtestületi ülés meghivója , Zalakaros-Zalamerenye Önkormányzata Képviselőtestületek Együttes ülés meghivó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

A napirend dokumentumai:

3/1 napirend - Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló

A napirend dokumentumai:

3/2 napirend - Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítása

A napirend dokumentumai:

3/3 napirend - A költségvetési rendelet elfogadásához kötődő Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

3/4 napirend - 2011. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend dokumentumai:

3/5 napirend - Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közterület-használat rendjéről szóló Ör. pontosítása, részletesebb szabályozással

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) ör. felülvizsgálata, Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Anyakönyvi feladatok ellátása díjtételének meghatározása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Nagykorúvá vált fiatalok, szépkoruvá vált emberek köszöntése

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények meghatározása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Közoktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

10/1 napirend - Közoktatási intézménybe 2011/2012. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása

A napirend dokumentumai:

10/2 napirend - Beszámoló a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtására tett intézkedésekről

A napirend dokumentumai:

10/3 napirend - Alapító Okirat módosítása

A napirend dokumentumai:

10/4 napirend - Térségi Oktatási Integráció jelenlegi állásáról szóbeli tájékoztató

11. napirend - Piac helyének meghatározása

12. napirend - Tájékoztató a magánszállásadók érdekképviseletének létrehozásáról, valamint a nonprofit szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Sport koncepció

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Méltó városkapuk kiépítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Városközpont kérdése

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Rendezvénytér kialakítása

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Tájékoztató és javaslatok Zalakaros város fejlesztésének egyes kérdéseiről

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Szökőkút létesítése

19. napirend - Lakossági fórum ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata

21. napirend - Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Vállalkozók Szövetségével

23. napirend - Önkormányzati tulajdonok felújítási, karbantartási terve

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Települési infrastruktúra fejlesztése, karbantartásának lehetőségei,

25. napirend - Tájékoztató a Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei felterjesztéséről

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Tájékoztató a turisztikai egyesület „nagyrendezvényével” kapcsolatban

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Zalakaros Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan bérlete

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

28. napirend - Közösségi Ház igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása

29. napirend - Gránit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

30. napirend - Karos Park Kft. vállalkozási szerződésének felülvizsgálata és üzleti tervének elfogadása

31. napirend - Alapítványok ügye

32. napirend - Egyéni kérelem

33. napirend - Sport Hotel üzemeltetésére pályázat kiírása

34. napirend - Állandó közbeszerzési bizottság tagjainak választása

35. napirend - Men-Dan kérelmei


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100