Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.04.28 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2014.04.30.)

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2013. évi költségvetési Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2014.04.30.)

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a KÖH 2013. évi munkájáról (Kt.183/2009.(IX.11.) sz. hat. minden év ápr.30-ig)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - Karos Park Kft. Zárszámadása

8. napirend - Karos Park Kft. ügyvezető 2013. évi prémium feltételek teljesülése, 2014. évi prémium feltételek meghatározása

Nyílt ülés

9. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 14/2004 (IV.21.) rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Közterület használat rendjéről szóló 6/1998. (III.31.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011. (II.11.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről önkormányzati rendelet megalkotására

A napirend dokumentumai:

16. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos, védőnő)

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2013. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár vezetői pályázat kiírása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - TE előfinanszírozás - kerékpáros pályázat

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Együttműködési megállapodás a bölcsődei feladatok ellátására

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Turisztikai Együttműködési megállapodás megkötése

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Kertmozi üzemeltetésének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Kis-Balaton Vadásztársaság kérelme

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Gyöngyvirág sori tulajdonosok útfelajánlása ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Kínai partnervárosi kapcsolat lehetőség

A napirend dokumentumai:

29. napirend - 2014. évi Start munkában megvalósuló közút karbantartási programban bekövetkezett változások

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Sport udvar használatának üzemeltetésének kiegészítése

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100