Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2014.09.11 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.) Ör. módositása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) Ör. módositása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (határidő: 2014. 09. 15.)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 12/2002 (VIII.16.) ör. rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - 2015. évi ellenőrzési terv megállapítása (határidő: 2014. dec.31.)

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Fogorvosi rendelő magánrendelés céljából való használatához bérleti díj megállapítása

Nyílt ülés

13. napirend - Földmérési munkák lebonyolítására és földmérési tanácsadási feladatokra valamint az ún. központi címregiszter létrehozásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tanácsadási feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívás elfogadása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Kombi-pároló készülés beszerzése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

15. napirend - Közterület-használatra vonatkozó kérelem elbírálása

Nyílt ülés

16. napirend - Termáltó és Ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása

Zárt ülés

17. napirend - A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosítószámú projekt keretében megszervezésre kerülő Karosi Kerékpáros Maraton három különböző távon (15, 35 és 80 km) ajánlattételi felhívásr

Nyílt ülés

18. napirend - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosítószámú projekt keretében kiirásra kerülő marketing ajánlati felhivások elfogadása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K pályázat) kivitelezési munkákra ajánlati felhívás kibocsátása

20. napirend - Bölcsődei gondozási díj mérséklése a bölcsőde bővítés időtartama alatt

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Könyvvizsgálói megbízási szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Egyéb ügyek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100