Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.02.25 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Tájékoztatás a szociális ellátások rendszerében 2015. március 1. napjától bekövetkező változásokról, A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló Ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Közbeszerzési szakértői megbízás keretszerződés keretében

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat tárhelyek biztosítására vonatkozó ajánlatok elbírálása

4. napirend - ZTE és Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

Nyílt ülés

5. napirend - Hangulat utca csapadék víz-elvezetése

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Forgalmi rend felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményegységeinek 2015. évi zárva tartásáról

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Közvilágítás bővítés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár Óvodai intézményegységében a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezése

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Tervpályázat kiírása Gyógyhelyközpont kialakítására

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2015. évi start munkaprogram

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Polgármester szabadság tervéről tájékoztatás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

14. napirend - Befektetői kérésekről és állásfoglalás kérés (szlovén, Liget hotel)

Nyílt ülés

15. napirend - Város bora kiválasztásának területi kiterjesztése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Rack szekrény megvalósítására vonatkozóan beérkezett ajánlatok

Nyílt ülés

17. napirend - BLOKK SZMSZ-ének jóváhagyása

18. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Szociális Alapellátó Központnak a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáért fizetendő díj emelése

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Hulladékudvar megépítésének költségei (kiegészítő anyag)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - EGYÉG ÜGYEK: Civilek háza: Zalakaros, Hegyalja u. 40.


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100