Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2015.04.30 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2015. évi költségvetés I. számú módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a KÖH 2014. évi munkájáról (Kt.183/2009.(IX.11.) sz. hat. minden év ápr.30-ig)

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2015.04.30.)

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

8. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott 1. féléves támogatási pályázatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos, védőnő) háziorvos bevonása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2014. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

13. napirend - Kiváló Tanuló kitüntető díj, 2015. évi önkormányzati kitüntetések adományozása

Nyílt ülés

14. napirend - Sankoló tér ügye

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Karos-Park Kft. 2015.évi géppark fejlesztési koncepciója

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása/ Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatának felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

17. napirend - 2015. évi igazgatási szünet

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

19. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vezérigazgatójának 2015.évi prémiumfeltétel megállapítása

Nyílt ülés

20. napirend - BLOKK intézményátszervezéshez kapcsolódó döntések- intézményvezetői pályázatok

A napirend dokumentumai:

21. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Kilátó utca belterületbe vonása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - A 2015.évi város bora cím odaítélése

Nyílt ülés

24. napirend - Háziorvosi ellátás biztosításáról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

25. napirend - Herodekné Újsághy Györgyi kérelme

Nyílt ülés

26. napirend - Horváth Attila kérelme

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Gyógyhelyi központ ötletpályázatra beérkezett tervek elbírálása

Zárt ülés

28. napirend - Termáltó és Ökopart projekt csúszda szerződésmódosítása

29. napirend - Termáltó és Ökopart projekt marketing szerződésmódosítása

30. napirend - Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési Programterv és Gyógyhelyfejlesztési Stratégia elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

31. napirend - „Közvilágítás bővítések 2015.” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása

32. napirend - Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon tervezett Ökopartban megépített vízzáró szigeteléssel ellátott rekreációs célú élménytóba vízinövények telepítése tárgyában kiírt árajánlatok elbírálása

33. napirend - Lakáscélú támogatás iránti kérelem

Nyílt ülés

34. napirend - A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatás

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100