Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.11.28 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 11 28

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Beszámoló-2023.11.28

2. napirend - 2024. évi helyiadó-mértékek felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés adórendelet módosítás 2023 Bizottsági határozat-Helyiadó-mértékek felülvizsgálata

3. napirend - A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: lakásokról szóló rendelet módosítása 2023. november Bizottsági határozat-Lakások bérletéről sz. rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 22/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet módosítása 2023

5. napirend - Rezsiköltségek növekedése miatt támogatás nyújtása az önkormányzat és intézményei, valamint a Karos-Park Kft. dolgozói részére

A napirend előterjesztése: előterjesztés rezsitámogatás 2023

6. napirend - Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének időarányos alakulásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2023 Bizottsági határozat-Költségvetés időarányos alakulása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Tájékoztatás a sport 2023. évi helyzetéről

A napirend előterjesztése: 2023 sport helyzete előterjesztés Bizottsági határozat-Sport helyzete

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Sportszervezői és polgármesteri referensi feladatok ellátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-sportszervezői és polgármesteri referensi feladatok ellátása Bizottsági határozat-Sportszervezői és polgármesteri referensi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány elnökének megbízatása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Zk. Sportjáért K. Közalapítvány elnökének megbízatása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Döntés közterület-felügyelői szolgálat létrehozásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2023 közterületfelügyelet Bizottsági határozat-Közterületfelügyelet

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár munkájáról, a kultúra helyzete

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Zk.Köz.Ház és Könyvtár-kultúra

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Tájékoztató az iskola 2022/23-as nevelési-oktatási évéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat-Iskola

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása, tájékoztatás a 002. szavazókör címének felülvizsgálatáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

14. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Adventi környezetszépítő verseny

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Karosi Krónika megjelenési felület vásárlása

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Krónika_megjelenés 2022. év Bizottsági határozat-Karosi Krónika

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Döntés a 208/2022. (XII.15.) számú rezsicsökkentő határozat intézkedéseinek újbóli előírásairól

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági-Rezsicsökkentő határozat-intézkedés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A településrendezési terv módosításával kapcsolatos főépítészi feljegyzés elfogadása a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdésének b) pontja alapján

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Főépítészi feljegyzés elfogadása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A településrendezési terv módosítása miatti környezeti vizsgálat szükségességéről szóló nyilatkozatok körének megállapítása a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. 3. §-a alapján

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Környezeti vizsgálat szükségesség

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A Zalakaros 261/34 és 261/50 hrsz-ú területek új beépítésre szánt területként való kijelölése a településrendezési terv módosítása érdekében

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Főépítészi feljegyzés Zalakaros Városban a kiszolgáló utak szabályozási vonalainak felülvizsgálatáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-kiszolgáló utak szabályozási vonalainak felülvizsgálata

21. napirend - Az orvosi ügyelet helységeinek hasznosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_orvosi ügyelet helyiségeinek hasznosítása Bizottsági határozat-Orvosi ügyelet helységeinek hasznosítása

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Tájékoztatás a Református Egyház a Fürdő Hotel épületének idősek otthonává alakításával kapcsolatban feltett képviselői kérdésekre adott válaszairól az elvi döntés meghozatala érdekében

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Református Egyház-Fürdő Hotel-Idősek otthona

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Kedvezményes parkolási díjak részletszabályainak kiegészítése (Képviselő-testület 151/2023. (IX.26.) számú határozatának kiegészítése)

A napirend előterjesztése: kedvezményes parkolási díjak részletszabály kiegészítés Bizottsági határozat-Kedvezményes parkolási díjak részletszabályai

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Döntés az Art Hotel és a Belenus Hotel melletti zöld sávban kialakítandó parkolók 2022. évi tervének felülvizsgálatára érkezett árajánlatról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - terv felülvizsgálat Bizottsági határozat-Art Hotel, Belenus Hotel-zöld sáv-parkoló

A napirend dokumentumai:

25. napirend - 2023. évi Közbeszerzési Terv módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2023. évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Villamos energia közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

27. napirend - „Zalakaros – Szőlő utca rekonstrukciója” című pályázat keretében tervezett fejlesztés építési kivitelezési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Szőlő utca kivitelezés

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Döntés a Zalakaros, Kilátó utca 163 fm-es szakaszának felújítása műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Kilátó utca műszaki ellenőri feladatok

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Döntés a Zalakaros, Kilátó utca 163 fm-es szakaszának felújítása kivitelezési feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatokról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Kilátó utcai útburkolatjavítás

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Közterületen lévő fasorok fahiányainak pótlása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - fahiányok pótlása

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Fizető parkolás bevezetése kapcsán a „400-as” parkolóban szükséges intézkedések

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - 400-as parkolóban szükséges intézkedések

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Termáltó üzemeltetésével összefüggő döntések

A napirend előterjesztése: termáltó üzemeltetés 2024

33. napirend - Döntés a szökőkút és egyéb vizes attrakciók üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Vizes attrakciók üzemeltetése 2024.

A napirend dokumentumai:

34. napirend - Tanösvény és vizes játszótér felújítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - tanösvény és vizes játszótér

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Közvilágítási karbantartási szerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros közvilágítás karbantartás

A napirend dokumentumai:

36. napirend - Koncepció terv készítéséről való döntés a „Miénk itt a tér” TOP PLUSZ 1.1.3-21-ZA1-2022-00010 pályázat kapcsán

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

Zárt ülés

37. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

Nyílt ülés

38. napirend - Egyebek

38/1 napirend - Karos-Park Kft. közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Karos- Park Kft. közszolgáltatási szerz. módosítás

A napirend dokumentumai:

38/2 napirend - Döntés Interreg SI HU pályázat keretében nagyléptékű projekt benyújtásáról Radenci településsel közösen

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100