Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.06.29 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 06 29

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2023. I. mód Bizottsági határozat-költségvetési rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Hulladék rendelet módosítás Bizottsági határozat-Hulladékrendelet módosítása

4. napirend - Az építési telekhez jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: kedv.telek juttatás rendelet Bizottsági határozat-Építési telekhez jutás-rendelet Biz.hat.alapján átdolgozott rendelettervezet kedv.ép.telek

5. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása – a 0131/1 hrsz.-ú terület („20 ha-os terület”) különleges beépítésre szánt terület övezet kialakítására – rendezési tervmódosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 20-os ajánlatok tervező kiválasztása 230531 Bizottsági határozat-Rendezési tervmódosítás-20 ha-os terület

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Galambok Önkormányzat kérése a bölcsődei ellátásuk Zalakaroson való biztosítására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: előterjesztés HEP felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat-Zk. Közbiztonságáért K.Közalapítvány Beszámoló

9. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat-Zk. Új Templomáért K.K Bizottsági határozat-Zk. Új Templomáért K.Közalapítvány

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat-Zk. Sportjáért K.K Bizottsági határozat-Zk. Sportjáért K.Közalapítvány

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatási kérelme

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára Bizottsági határozat-Zk. Sportjáért K.Közalap.-kérelem

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása

A napirend előterjesztése: ZKTT társulási megállapodás módosítás Bizottsági határozat-ZKTT társulási megállapodás módosítás

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Liget u. 28. sz. alatti lakások feletti tető felújítása – döntés a műszaki tartalomról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat-Liget u. 28. tetőtéri lakások héjazat

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámú, Miénk itt a tér – Turisztikai fejlesztés Zalakaroson című projekt keretében lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárások lebonyolítására és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Alapítói határozat pótbefizetésről Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

A napirend előterjesztése: előterjesztés alapító okirat mód,pótbefiz, könyvv.

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Egyebek

16/1 napirend - Telekhatár-rendezéssel és ajándékozással vegyes ingatlan adásvételi szerződés 1. számú módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_ adásvételi szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

16/2 napirend - A védőnői szolgálat átadásával kapcsolatban a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal kötendő használati szerződés jóváhagyása

A napirend előterjesztése: előterjesztés használati szerződés védőnői szolgálat

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100