Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2023.04.23 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2023 04 27

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ határozat polgármesteri beszámolóhoz

2. napirend - A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: nagykorúak támogatásáról szóló önk.rend.felülv. Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés partnerségi rendelet hatályon kívül helyezéséről Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló családsegítés, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A napirend előterjesztése: Zalakaros gyermekvédelmi beszámoló előtejesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos, védőnő)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a házi segítségnyújtás tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2022. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend előterjesztése: Értéktár előterjesztés 2022 évi beszámoló Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Város bora cím odaítélése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Város bora cím 2023 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Virágos Magyarországért verseny

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő biztosítása

A napirend előterjesztése: Szociális célú tűzifa-támogatás előterjesztés 2023

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Közigazgatási szerződés megkötése Zalakaros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Elvi döntés önkormányzati tulajdonú építési telek háziorvos részére történő biztosításáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Fő utca 6. szám alatti volt orvosi rendelő várótermi részére szóló bérleti szerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása – Őzgida–Zalagyöngye utcák által érintett tömb – véleményezési eljárás lezárása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Őzgida környezeti értékelés előzetes egyeztetés lezárása 230226 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása – Pavilonsor, MenDan Hotel telekvásárlások, szennyvíztelep rendezési tervmódosítás – tervezői ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés ajánlatok elfogdása 230418 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-ben meglévő 49%-os üzletrészének megvásárlására irányuló üzletrész adás-vételi szerződés jóváhagyása, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zal.Tur.Nonp.Kft. alapító okirata, üzletrész vásárlás

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Parkoló telítettség mérés vizsgálatára beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 1.

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Önkormányzati kitüntetések és Kiváló Tanuló kitüntető díj adományozása

Nyílt ülés

21. napirend - Egyebek

21/1 napirend - Szlovénia-Magyarország Interreg Program 2021-2027

A napirend előterjesztése: Interreg pályázati együttműködés előterjesztés_2023_04_27

21/2 napirend - Mobil WC elhelyezése a Zalakaros, Liget u. 28/B. szám alatti Sportudvarban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Mobil WC elhelyezése


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100