Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.09.14 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 09 14

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása Zalakaros Város Önkormányzata 2023. évi villamos energia közbeszerzési eljárása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés vízmű integráció

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Víziközmű fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2023 -2037

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Gördülő fejlesztési terv 2023-37

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Ajánlattételre felkérés Zalakaros belterület 1323/8 hrsz. (telekalakítás után kialakuló) ingatlan értékesítésének zárt (meghívásos) pályázati eljárásához

5. napirend - Ajánlattételi felhívás Zalakaros, Behiák puszta 1323/8 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek bontási munkáinak elvégzésére


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100