Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.06.23 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 06 23

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés részletes 2022. I. mód Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Bizottsági struktúra átalakításához kötődő döntések meghozatala (A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 13/2021. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása - Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2019. (X.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása)

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 28/2015. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet, valamint a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: ElőterjesztésTelepülési támogatási rendelet módosítás Bizottsági határozat térítési díj rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal pótelőirányzat kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés (003)

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolójához

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Beszámoló

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat ismételt kiírása

A napirend előterjesztése: Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Döntés csomagautomata kihelyezése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előteterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Tájékoztatás a 6/2019. (III.14.) számú településképi rendelet tervezett módosításáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Ajánlattételi felhívás kibocsátása „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ 2. 1.1” pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Ajánlattételi felhívás kibocsátása „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” - Magyar Falu pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Ajánlatok elbírálása a Zalakaros belterület 1323/8 hrsz-ú ingatlan megosztása után visszamaradó telekrész értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_1323_8 220615 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Ajánlatok elbírálása Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményei részére villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására ajánlattételi eljárás lefolytatása tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Ajánlatok elbírálása önkormányzati ingatlan bérbeadása szórakoztatás céljából Zalakaros belterület 287/7, 287/8 hrsz.-ú ingatlanok tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Önkormányzati ingatlan bérbeadása

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Döntés ajánlattételi eljárás lefolytatásáról Zalakaros város energetikai rendszere megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Ajánlattételi felhívás kibocsátása „Dombhátóról dombhátra TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013” azonosító számú pályázat keretében Közösségi Információs Pontok beszerzése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_Domhátról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

19. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt.-hez kapcsolódó döntések meghozatala

Nyílt ülés

20. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100