Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.05.26 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 05 26

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: 2021. évi zárszámadás KÖH szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: 2021. évi zárszámadás szöveges indoklás Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend előterjesztése: Beszámoló 2021. évi adóügyi feladatokról Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a 2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés KÖH 2021. évi munkájáról. Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A napirend előterjesztése: előterjesztés indítható óvodai csoportok száma

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló családsegítés, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A napirend előterjesztése: Zalakaros gyermekvédelmi beszámoló előtejesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2021. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend előterjesztése: Értéktár előterjesztés 2021 évi beszámoló

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a házi segítségnyújtása tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Szociális tűzifa pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: Szociális célú tűzifa-támogatás előterjesztés 2022

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Beszámoló zajmérés eredményéről

A napirend előterjesztése: Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Beszámoló a sport helyzetéről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Beszámoló a sport helyzetéről Bizottsági határozat

14. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagok választása, alapító okirat módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Pályázati felhívás ismételt kibocsátása Zalakaros belterület 1323/8 hrsz-ú ingatlan megosztása után visszamaradó telekrész értékesítése tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Ajánlattételi felhívás - Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményei részére villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Ajánlattételi felhívás - szórakoztatási célú önkormányzati ingatlan bérbeadására - 287/7, 287/8. hrsz. ingatlan

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Önkormányzati ingatlanok bérbeadása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítása-új iparterület kialakítása-0131/1 hrsz. ingatlan

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Önkormányzati bizottság átalakítása, javaslat a Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. felügyelőbizottsági tag megválasztására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zk-i Fürdő Felügyelőbizottsági tag megválasztás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. 2021. évi zárszámadása

21. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi zárszámadása

22. napirend - Karos-Park Kft. 2021. évi zárszámadása, alapító okirat módosítás, könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása

Nyílt ülés

23. napirend - Egyebek

23/1 napirend - Zalakaros Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2022 évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100