Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2022.04.27 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2022 04 27-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Zalakaros, belterület 261/49 hrsz. telekalakítás pavilonsor” tárgyban kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-pavilonsor Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Zalakaros,belterület 261/49 hrsz-ú ingatlan értékesítése” tárgyban kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-261_49 Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Pályázati felhívás kibocsátása Zalakaros, Fő u. 6. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása tárgyban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Volt háziorvosi rendelő bérbeadása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Elvi döntés pályázat benyújtásáról a TOP PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című felhívás tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

6. napirend - TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00005 Zalakaros Város iparterület fejlesztése pályázat kapcsán visszafizetési kötelezettség előírása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-könyvvizsgáló megbízása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Virágos Magyarországért verseny

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Város Bora cím odaítélése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés város bora 2022

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. felé fennálló kompenzációs különbözet rendezésével kapcsolatos döntések meghozatala

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Vízmű kompenzációs különbözet rendezése

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Telekhatár-rendezéssel és ajándékozással vegyes adásvételi szerződés jóváhagyása az 551-556/2 hrsz-ú földrészletek tárgyában

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-szerződés jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Önkormányzati kitüntetések adományozása

13. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatói kinevezésével kapcsolatos döntés

Nyílt ülés

14. napirend - Egyebek

14/1 napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása

A napirend előterjesztése: Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100