Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2021.11.25 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT ÜLÉS 2021 11 25

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: SZMSZ megalkotása Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: hulladék rendelet módosítás Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Karosi Krónika 2021. évi megjelenése

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Krónika_megjelenés 2022. év

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Kérelem Helyi Építési Szabályzat módosításához

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Rendezési terv módosítása Pankasz

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Ajánlattételi felhívás belterületi utak felújítása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat műszaki ellenőri feladatai ellátására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_belterületi utak_ME_ajánlattételi felhívás

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Szándéknyilatkozat Energiaközösség létrehozásban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_energiaközösség

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Ajánlattételi felhívás önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése- MFP-ÖTIF/2021 pályázat kivitelezési munkáira

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_temető felújítás_ajánlattételi felhívás

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros és Térsége SE támogatási kérelme

A napirend előterjesztése: Zalakaros és Térsége SE módosított kérelem Határozati javaslat-Zalakaros és Térsége SE

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme a 2021/2022. évi iskolatej programban való részvétel támogatására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Látogatóközpont – Szabadtéri színpadtól déli irányban lévő volt sportpályák hasznosításának lehetőségei

A napirend előterjesztése: Eőterjesztés-Látogatóközpont pályái Bizottsági határozat

14. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke marketing tájékoztatója

Zárt ülés

15. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása Rendezvénytér továbbfejlesztése tárgyú lejárt határidejű határozatokról

16. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

Nyílt ülés

17. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100