Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.09.17 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 09 17-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Tájékoztatás az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VIII. havi alakulásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Középisk.ösztöndíj rendelet mód

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása (avar és kerti hulladékok égetésének szabályai)

A napirend előterjesztése: Helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Hulladék rendelet felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés TKR felülvizsgálat 200905 (002) Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évben végzett munkájáról beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Tájékoztatás az oktató-nevelő munkáról

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása

A napirend előterjesztése: KÖH SZMSZ módosítás előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állására pályázat kiírása

A napirend előterjesztése: Közösségi Ház igazgatói álláspályázat kiírása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása

A napirend előterjesztése: Közösségi Ház alapító okirat módosítás

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica 2021. évi csatlakozás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + online megjelentetése 2021. évben” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Karosi Krónika 2021

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, védőnő)

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Település eü. ellátása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek elbírálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Nonprofit szervezetek támogatási kérelmek elbírálása

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Város naphoz kötődő döntések meghozatala – Nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020 október Városnap Bizottsági határozat

20. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme a 2020/2021. évi iskolatej programban való részvétel támogatására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Borházak telepítése az új rendezvénytéren

A napirend előterjesztése: Előterjesztés borházak telepítése az új Rendezvénytéren Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Gyógyfürdő téri funkciók felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés gyógyfürdő téri funkciók felülvizsgálata Bizottsági határozat

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Csárda köz, Tőzike köz, Orgona köz magánutak önkormányzati tulajdonba történő átvételének lehetősége-55/2020. (III.12.) számú képviselőtestületi határozat végrehajtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - magánutak átvételének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Jégpálya és extrém sportpálya megépítésének vizsgálata- a 19/2020. (II.13.) számú képviselőtestületi határozat 6.2. pontjának végrehajtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-jégpálya, extrém sportpálya

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Családi játszóterek építésének lehetősége a Liget u. végén és a Hősök terén- a 19/2020. (II.13.) számú képviselőtestületi határozat 7. pontjának végrehajtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés családi játszótér

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Az iskola, óvoda, civil ház, rendőrség által határolt terület és egyéb aktuálissá vált terület forgalmi rendjének felülvizsgálata - a 25/2020. (II.13.) számú képviselőtestületi határozat végrehajtása

A napirend előterjesztése: Forgalmi rend előterjesztés

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Tájékoztatás képviselőtestület számára tó feltüntetéséről

A napirend előterjesztése: előterjesztés épületfeltüntetés

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Vízmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

A napirend előterjesztése: vízi közmű előterjesztés

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Zalakaros 1526/2 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Zalakaros 1526_2 hrsz-ú ingatlan kijelőlése értékesítésre

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

31. napirend - Beháki Sportközpont fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére beérkezett tervezési ajánlatok elbírálása

32. napirend - Gyöngyvirág sor ingatlan hasznosításra javaslat

33. napirend - A Zalakaros 261/46 hrsz-ú ingatlan- felső pavilonsor mögötti terület- hasznosítása

34. napirend - Tájékoztató a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról, 2020. évi üzleti tervének módosításáról

35. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019.évi zárszámadása, 2020. évi üzleti tervének módosítása, valamint az ügyvezető kérelme

36. napirend - Karos-Park Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítása

37. napirend - Keretszerződések felülvizsgálata

Nyílt ülés

38. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100