Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2020.02.13 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2020 02 13-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020. évi KÖH költségvetés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2020. évi költségvetés indokolás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A 2020. évi önkormányzati költségvetés megalkotáshoz kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosítása- Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Áll.háztart.kívüli forrás átad.átvét. rendelet valamint SZMSZ mód.

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2020. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020 Városnap-1

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2020. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. 2020. évi zárvatartás

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2020. évi igazgatási szünet

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2020

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok állapotának felmérése, hasznosítására vonatkozó javaslat - Képviselőtestület 171/2018. (VII.18.) számú határozata, valamint az 57/2018. (IV.26.) számú határozat 4. pontja alapján

A napirend előterjesztése: Önkormányzati épületek állapotáról tájékoztatás Bizottsági határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Kultúra és rendezvényszervezés helyzete, különös tekintettel a Látogatóközpont működésére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés látogatóépület bérbeadása pályázati felhívása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló a sport helyzetéről, Sportkoncepció teljes felülvizsgálata, sport helyzetének, elemzése, sportközpont koncepció-Képviselőtestület 223/2018. (IX.20.) számú határozata alapján, döntés a labdarúgó pályáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Sportkoncepció felülvizsgálata, sport helyzete Bizottsági határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet hatályban tartásának vizsgálata

A napirend előterjesztése: Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet hatályon kivül helyezése

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Pályázati felhívás északi lakótelkek értékesítésére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Pályázati felhívás északi lakótelkek értékesítésére

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros külterület 0147/6 és 0147/7 hrsz-ú külterületi ingatlanok kijelölése értékesítésre

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Külterületi ingatlan kijelölése értékesítésre

A napirend dokumentumai:

15. napirend - A polgármester 2020. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Polgármester 2020. évi szabadságütemtervének jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend előterjesztése: Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Óriáskerék telepítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Óriás kerék

A napirend dokumentumai:

18. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása (002)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

19. napirend - Tájékoztató a parkolási koncepcióról és a temető kertészeti tervéről

20. napirend - Men-Dan kérelme

21. napirend - „Térfigyelő kamerarendszer bővítése Zalakaroson” tárgyban beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása

22. napirend - Deme Margit szolgálati lakás kérelme

23. napirend - Hózensteiner Heléna szolgálati lakás kérelme

24. napirend - Képviselőtestület Bizottságainak kibővítése

25. napirend - Zalakaros Alsóhegyi utca útburkolat felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása

26. napirend - Közvilágítás korszerűsítése

Nyílt ülés

27. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100