Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.11.21 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ 2019 11 21 KT

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet – SZMSZ – felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Előterjesztés_ Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozata-SZMSZ

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 20/2019. (IX.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2019 módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2020. évi díj és ármegállapítások

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2020 rend m előterjesztés-

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2020. évi helyi adótételekről döntés

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2020. évi adótételek

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2020. évi Közművelődési terv

A napirend előterjesztése: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozata-Közművelődési terv

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása

A napirend előterjesztése: Alapító okirat módosítás

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt. Alapszabály módosítása

A napirend előterjesztése: Zrt ALAPSZABÁLY BIZ-i jav-tal Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozata-Zalakarosi Fürdő Zrt

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Adventi környezetszépitő verseny

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Javaslat személyi változásokra a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítványnál

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Javaslat személyi változásokra a „ZALAKAROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Közhasznú Közalapítványnál

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába önkormányzati delegált megválasztása

A napirend előterjesztése: előterjesztés FB

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Karos-Park Kft. Felügyelőbizottság tagjai megbízatása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Karos-Park FB megbízatása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Javaslat Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága összetételére

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Intézményi jutalmak

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zeneiskola térítési díjhoz hozzájárulás megállapítása

A napirend előterjesztése: Zeneiskolai téritési dijak

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Kertmozi üzemeltetésére pályázat kibocsájtásának megvizsgálása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Kertmozi üzemeltetése

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Laptop beszerzésről döntés

A napirend előterjesztése: Gazdasági Bizottság határozata-Laptop beszerzésről döntés Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

23. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + online megjelentetése 2020. évben” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend előterjesztése: Karosi Krónika előterjesztés

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól beszámoló, a parlagfű elleni helyi védekezés 2020. évi program kidolgozásának elrendelése

A napirend előterjesztése: Parlagfű beszámoló

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

25. napirend - Háziorvosi ügyelet költségvetési tervezetének elfogadása

Nyílt ülés

26. napirend - Zalaerdő Zrt.-vel kötött használati szerződés felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Közvilágítás kartantartására vonatkozó megállapodás

A napirend előterjesztése: Zalakaros közvilágítás karbantartás

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Parkolás felülvizsgálata

29. napirend - Gyógyhely beruházás műszaki vezetői megbízására pályázati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat_műszaki vezető Gyógyhely

A napirend dokumentumai:

30. napirend - A Zalakaros, külterület 051 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Külterületi ingatlan kijelölése értékesítésre

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Vízmű szerződéstervezetek-bérleti üzemeltetési szerződés, együttműködési megállapodás

A napirend előterjesztése: Vízmű szerződés tervezetek-előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

32. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

33. napirend - Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

34. napirend - Termáltóval kapcsolatos döntés

35. napirend - Szabadics József felajánlásáról döntés

Nyílt ülés

36. napirend - Egyebek

Zárt ülés

36/1 napirend - Háziorvosi feladatellátás

36/2 napirend - Tourinform Iroda felújítása


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100