Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.09.19 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 09 19-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2019 évi kv I. mód indoklás Határozati javaslat - adósságot keletkeztető ügyeletek

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2019

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az egyszeri támogatásról szóló 18/2019 (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Egyszeri támogatásról szóló rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A közművelődési szakfelügyeleti ellenőrzés megállapításaiból következő fenntartói döntések meghozatala- közművelődési rendelet módosítása, az intézmény alapító okiratának módosítása, a létesítményi, tárgyi, személyi és infrastrukturális feltételek teljesülésének felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: előterjesztés közműv. szakfelügy. ellenőrzés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegysége szakmai dokumentumainak jóváhagyása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2018/19 nevelési munkájáról szóló beszámoló

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat a képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica 2020. évi csatlakozás

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Képviselői laptopokról döntés

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat-Képviselői laptopokról döntés

11. napirend - Egészségház pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Egészségház pályázat kidolgozására

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Az Európai Bizottság által meghirdetett, az Audiovizuális ipar és média támogatási programok keretében „A mozik, mint a helyi közösségek innovációs központjai” pályázati kiírásra pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Mi kis mozink_tevékenységek_ költségvetés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros, Dózsa u. 29. szám alatti ingatlan értékesítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Zalakaros Dózsa u. 29. értékesítése

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Pályázat kiírása a Karos-Park Kft. ügyvezetői megbízására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Karos-Park Ügyvezetői pályázat

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Karos-Park Kft. kérelme

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

16. napirend - Fürdő Hotel üzemeltetőjének kérése

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Fürdő Hotel felesleges eszközeinek értékesítése

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- Zalakarosi Turisztikai Kft.

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Vízmű gördülő fejlesztési terv véleményezése

A napirend előterjesztése: vízi közmű előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Vízmű szerződéstervezetek-bérleti üzemeltetési szerződés, együttműködési megállapodás

A napirend előterjesztése: Vízmű szerződés tervezetek-előterjesztés

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Behiáki híd felújítása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat-Behiáki híd felújítása

Zárt ülés

22. napirend - WIFIEU pályázat elbírálása

23. napirend - A kerékpárút építés miatt a Zalakaros, 0138/56 hrsz-ú ingatlanból igénybe vett 133 m2 nagyságú ingatlanrész kártalanítása

24. napirend - „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj” - pályázatok elbírálása

Nyílt ülés

25. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100