Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.08.07 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 08 07

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Helyi adó rendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

A napirend előterjesztése: Zalakaros TKR módosítás előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Zalakaros 1323/9 hrsz-ú ingatlanon lévő műhely és raktár bérbeadása tárgyú pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása

4. napirend - Zalakaros, Petőfi utca keleti oldalán lévő árok lefedés, illetve 1. opciós tételként 28 db burkolt beálló kialakítása, valamint 2. opciós tételként 5 db közvilágítási lámpatest áthelyezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

5. napirend - „Fürdő Hotelben játszótér, fitnesz park, lift építése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetés és új eljárás megindítása

Nyílt ülés

6. napirend - Egyebek

6/1 napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 31/2014.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-SZMSZ módosítása

A napirend dokumentumai:

6/2 napirend - Helyi Választási Iroda tagjainak és póttagjainak megválasztása

A napirend előterjesztése: HVB tagjainak megválasztása Zalakaros

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100