Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.06.27 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 06 27-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: 2019 évi kv I. mód indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása – 154/2019. (V.16.) számú határozat végrehajtása

A napirend előterjesztése: Települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros Kiegészítés települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Zalakaros Településrendezési eszközeinek módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat-Zk.Közbizt.K.Közalapítvány

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

8. napirend - BURSA felsőoktatási ösztöndíj szabályzat felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: BURSA szabályzat felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Olesnoi meghívás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Olesnoi meghívás

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Országos 56-os Szövetség kérelme

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme a 2019/2020. évi iskolatej programban való részvétel támogatására

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A WIFIEU pályázathoz WiFiEu-hotspotok kijelölése a településen

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Wifi4EU

A napirend dokumentumai:

13. napirend - TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: egészségház

A napirend dokumentumai:

14. napirend - 2019. évi költségvetésben betervezett beruházások engedélyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Petőfi utca ároklefedés közbeszerzés indítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Petőfi árok lefedés ajánlati felhívás

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Közvilágítás korszerűsítés

A napirend előterjesztése: Közvilágítás korszerűsítés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100