Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.05.16 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 05 16-

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - KÖH beszámoló 2018.

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)

A napirend előterjesztése: 2018. évi zárszámadás szöveges indoklás

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Zalakaros TKR módosítás előterjesztés 2

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a KÖH 2018. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés KÖH 2018 évi munkájáról

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. int.vezetői álláspály.elbírálása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend előterjesztése: Parlagfü előterjesztés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló családsegítés, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A napirend előterjesztése: gyermekvédelmi beszámoló előtejesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló a házi segítségnyújtás tevékenységéről

A napirend előterjesztése: határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Együttműködési megállapodás az „Együtt egymásért – másokért” mozgáskorlátozottak Nagykanizsa városi egyesületének Zalakarosi csoportjával

A napirend előterjesztése: Együtt egymásért Zalakaros

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó vizsgálatáról készült szakfelügyeleti ellenőrzés vizsgálati jelentéstervezetének véleményezése

A napirend előterjesztése: előterjesztés közműv. szakfelügy. ellenőrzés

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Mendan kérelme

A napirend előterjesztése: MenDan Hotel kérelme -előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zala Art Kft.-gyógyhelyi tervezéssel kapcsolatos költségek

A napirend előterjesztése: Zala Art Kft. tervezési költség

A napirend dokumentumai:

16. napirend - A HUHR16012.1.10011 azonosító számú, „Cyclo-Net” című projekt keretében marketing tevékenységre vonatkozó ajánlattételi eljárás megindítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés -Ajánlatkérés marketing - Interreg

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Nagykanizsai Rendőrkapitányság kérelme

A napirend előterjesztése: Nagykanizsai Rendőrkapitányság kérelme

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft. kérelme, tiltó táblák kihelyezése, kizárólagos parkolás kérése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Önkormányzati területeken parkolás

A napirend dokumentumai:

19. napirend - „A GRÁNIT Gyógyfürdő Részvénytársaság Dolgozói Közhasznú Alapítvány alapító okirata módosítása”

A napirend előterjesztése: Képviselőtestület számára-határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

20. napirend - A Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Alapítvány támogatása

A napirend előterjesztése: Képviselőtestület részére-határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt. 2018. évi zárszámadása, vezérigazgató 2018. évi prémiumfeltételeinek értékelése

22. napirend - Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgató 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

23. napirend - Tájékoztató a Turisztikai Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról

24. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi zárszámadása

25. napirend - Karos-Park Kft. 2018. évi zárszámadása

26. napirend - „Temető felújítása környezetrendezési tervdokumentáció tervezési feladatai” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

27. napirend - Egyebek

27/1 napirend - Társulási megállapodás módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Társulási megállapodás módosítására

A napirend dokumentumai:

27/2 napirend - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat keretén belterületi utak, járdák felújítása pályázat

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járda felújítás

A napirend dokumentumai:

27/3 napirend - Költségvetési rendeletben nevesített beruházások engedélyezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Költségv.rend.neves.beruházás-gépkocsi,személy

A napirend dokumentumai:

27/4 napirend - Száraz csúszda használatával kapcsolatos kérelem

A napirend előterjesztése: Száraz csúszda használatával kapcsolatos kérelem

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100