Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2019.02.07 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2019 02 07

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: határozati javaslat határozati javaslat bizottsági vélemény alapján

A napirend dokumentumai:

3. napirend - KÖH 2019. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2019. évi KÖH költségvetés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Adósságot keletkeztető ügyletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2019. évi igazgatási szünet

A napirend előterjesztése: Igazgatási szünet 2019

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2019. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2019 Városnap módosított

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2019. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. 2019. évi zárvatartás

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. int.vezetői álláspály.kiírása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Egészségterv elfogadása

A napirend előterjesztése: Egészségterv_ Előterjesztés_

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkájáról

A napirend előterjesztése: Beszámoló 2018 ZKHK

A napirend dokumentumai:

11. napirend - 2019. évi Közművelődési terv

A napirend előterjesztése: 2019 évi munkaterv ZKHK

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2018-2023. évi képzési tervének elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár beiskolázási terv 2018-2023

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Zalakarosi Rendőrőrs részére eszközátadási javaslat

A napirend előterjesztése: előterjesztés eszközfelajánlás

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Szkalka Péter villamos energiaellátás kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Kanicai út 89. villamos energia ellátása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatának „Ipari létesítmény: műhelyek és raktárok bérbeadása” tárgyú pályázati felhívásának és bérleti szerződés tervezetének elfogadása

A napirend előterjesztése: tájékoztatás ipari épület bérbeadásának költség elszámolása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Közösségi közlekedés projekt keretében Zalakaros 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1149/10, 1149/11, 1149/12, 1149/13, 1330/7, 1330/8, 1330/9, 72/5, 72/7 hrsz-ú ingatlanain megvalósult buszöblök területének önkormányzati tulajdonba vétele, illetve a 1052/9, 1330/6 hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonba adása.”

A napirend előterjesztése: Közösségi közlekedés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárással

A napirend előterjesztése: Előterjesztés HÉSZ mód Normatív előírások törlése 1_2018 szabtervről

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Zalakaros településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Sport utca HÉSZ mód

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Pályázat benyújtása a csöntepusztai illegális hulladéklerakó felszámolására

A napirend előterjesztése: előterjesztés - Pályázat illegális hulladéklerakó felszámolására

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

20. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnökének és tagjainak, valamit a felügyelő bizottsági elnök és tagok megbízása

21. napirend - „Zalakaros Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratórium elnökének és tagjainak, valamit a felügyelő bizottsági elnök és tagok megbízása

22. napirend - „Zalakaros Új Templomáért” Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnökének és tagjainak, valamit a felügyelő bizottsági elnök és tagok megbízása

23. napirend - Egyebek-Fogorvosi praxisjog átadása

24. napirend - Területfejlesztés (villamos energiaellátás) miatt szükségessé váló útrendezés Zalakaros, 1124/74 és 1440 hrsz-ú utak rendezési terv szerinti kiigazítása

25. napirend - A Zalakarosi Fürdő névváltozása

26. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Nyílt ülés

27. napirend - Egyebek

Zárt ülés

27/1 napirend - Dr.Tarnai Zsuzsanna háziorvos tájékoztatása a háziorvosi helyzetről

27/2 napirend - Zalakaros, 061/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő istálló bérbe adásának pályázati kiírása

Nyílt ülés

27/3 napirend - A HUHR/1601/2.1.1/0011 azonosító számú, „Cyclo-Net” című projekt keretében kerékpárturisztikai fejlesztési program kidolgozása tárgyában megkötött szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés - tanulmányírási szerződés módosítása - Interreg

A napirend dokumentumai:

27/4 napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére előleg biztosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Nonprofit Kft támogatási előleg

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

27/5 napirend - Gyógyhelyfejlesztési projekt


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100