Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.12.13 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 12 13 -

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

2. napirend - A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Hulladék rendelet tervezet 2018 december

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2019. évi ár- és díj megállapítások

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2019 rend m előterjesztés-

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló 14/2005. (VI.10.) számú rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásra javaslat

A napirend előterjesztése: előterjesztés- Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend előterjesztése: Lakóhely környezeti állapot 2018. előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2019. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: MUNKATERV 2019. évi Zalakaros

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Gázszolgáltatásra ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Csípőszúnyog gyérítésre megállapodás a Balatoni Szövetséggel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Balatoni Szövetséggel - megállapodás - szúnyoggyérítésre

A napirend dokumentumai:

13. napirend - 2018. évi Közbeszerzési terv módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2018 évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Fürdő Hotel felújítása tárgyában ajánlattételi felhívás módosítás elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Fürdő Hotel felújítása-ajánlatt.felhívás

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Településrendezési eszközeinek módosítása-testületi jóváhagyás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési terv módosítás elfogadás 180128

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztató temetői problémákról

A napirend előterjesztése: Tájékoztató temetői problémákról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

18. napirend - Karos-Park Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

19. napirend - Önkormányzati ingatlanhasznosításra beérkezett pályázat elbírálása

20. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + online megjelentetése 2019. évben” tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálása

21. napirend - Mendan-nal kapcsolatos ügyek

22. napirend - Belterületi utak, járdák felújítása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása

23. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazására

24. napirend - Orvosi ügyelet 2019. évi önkormányzati hozzájárulás meghatározása, Orvosi ügyeleti óradíjak eseti emelése

25. napirend - Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos kérelme

26. napirend - A Zala Megyei Kormányhivatal információkérése és döntési javaslat

Nyílt ülés

27. napirend - Egyebek


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100