Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2018.11.22 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2018 11 22

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2019. évi díj és ármegállapítások (piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterület-használat.)

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2019 rend m előterjesztés-

A napirend dokumentumai:

3. napirend - 2019. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend előterjesztése: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet alkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2018

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend előterjesztése: 2018. évi III. n év adóügyi feladatokról tájékoztató - Zalakaros

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2019. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Adventi környezetszépitő verseny

A napirend dokumentumai:

10. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + online megjelentetése 2019. évben” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend előterjesztése: Karosi Krónika előterjesztés

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2017/18-as nevelési évben végzett munkájáról beszámoló

A napirend előterjesztése: előterj.óvoda munkájáról szóló beszámoló, int.vezetői kérelem

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei érdekképviseleti fórum működési szabályzatának jóváhagyása, az érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának kijelölése

A napirend előterjesztése: előterj. bölcs. érdekképv. fórum

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Közvilágítás karbantartás 2019. évi ellátása

A napirend előterjesztése: Zalakaros közvilágítás karbantartás

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól beszámoló, a parlagfű elleni helyi védekezés 2019. évi program kidolgozásának elrendelése

A napirend előterjesztése: Parlagfű beszámoló

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zeneiskolai térítési díj támogatás

A napirend előterjesztése: Zeneiskolai téritési dijak

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Karos-Park Kft. közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Határozati javaslat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - Karos-Park Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

18. napirend - A Termáltóval kapcsolatos döntések (Igazságügyi szakértői vélemény ismertetése)

19. napirend - Zalakaros város 2019. évi integrált turisztikai marketingterve

20. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. Fürdőfejlesztési Stratégiája

21. napirend - Fürdő Hotel bérbeadása pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása

22. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

23. napirend - „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj” -pályázatok elbírálása

24. napirend - Deme Margit szolgálati lakás kérelme

25. napirend - Önkormányzati ingatlanhasznosításra beérkezett pályázat elbírálása

26. napirend - Dr. Neumayer József kérelme

27. napirend - Isteni Irgalmasság Római Katolikus Plébániával kötött támogatási szerződés módosítása

Nyílt ülés

28/1 napirend - Egyebek-A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Rendelettervezet

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100