Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.11.23 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ KT 2017 11 23

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2018. évi díj és ármegállapítások

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2018 rend m előterjesztés-

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -2018 évi helyi adótételek megállapítása II.

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása – 133/2017. (VI.20.) számú határozat végrehajtása

A napirend előterjesztése: áll.háztart.kívüli forrás átad.átvét. rendelet mód.

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Tűzifa támogatási rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2017

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés SZMSZ felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

7. napirend - A járda, út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről szóló 12/2003. (VI.13.) számú rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Közmű ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: hulladék rendelet

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: HATÁROZATI JAVASLAT

A napirend dokumentumai:

10. napirend - 2018. évi Közművelődési terv

A napirend előterjesztése: 2018 évi munkaterv ZKK

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Jégpálya kialakítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Jégpálya kialakítás

A napirend dokumentumai:

12. napirend - A város bora értékesítésének feltételrendszere

A napirend előterjesztése: Város bora értékesítése Zalakarosi Tourinform irodában 2 (3)

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Turisztikai rendezvények tapasztalatai, felmerült problémák, megoldási javaslatok

A napirend előterjesztése: Összefoglaló a 2017 rendezvények

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2016/17-es nevelési évben végzett munkájáról beszámoló

A napirend előterjesztése: előterj.óvoda munkájáról szóló beszámoló

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása

A napirend előterjesztése: határozati javaslat képviselőtestület számára

A napirend dokumentumai:

16. napirend - 2018. évi belsőellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend előterjesztése: 2017. évi III. n év adóügyi feladatokról tájékoztató - Zalakaros

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés-Adventi környezetszépitő verseny

A napirend dokumentumai:

19. napirend - „Karosi Krónika megjelentetése + on-line megjelentetése 2018. évben” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend előterjesztése: Karosi Krónika előterjesztés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - A települési támogatási rendszer felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: települési tám. rendszer felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Zeneiskola térítési díjhoz hozzájárulás

A napirend előterjesztése: Zeneiskolai téritési dijak

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Településarculati kézikönyv véleményezése

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Közmunka programban résztvevők Erzsébet utalványban való részesítése

A napirend előterjesztése: Közmunka progr. Erzsébet utalványa 2017

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

24. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2018. évben induló Gyógycentrum I-II számú nyitott és kupolás medencéinek felújítása, új panorámás medence létrehozásával a meglévő udvari szauna blokk bővítése

25. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatási kérelme (külföldi marketingkommunikációhoz)

26. napirend - 2018. évi (egységes) idegenforgalmi – marketing terv

27. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

28. napirend - Az egyéb szálláshely szolgáltatók támogatási rendszere

29. napirend - Gólyafészek otthonokra beérkezett pályázatok elbírálása

30. napirend - „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj” – pályázatok elbírálása

31. napirend - A „Zalakaros, Termál út – Petőfi utca – Kossuth Lajos utca kerékpárút létesítése” érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása

32. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata Zalakaros Bor utca, Alsó-hegyi utca felújításával kapcsolatos kivitelezési munkái tárgyában beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása

33. napirend - Kommunális szennyvíztisztító és a szennyvíz főmű rendezésével kapcsolatos döntés

34. napirend - Egyebek-A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézmények, valamint az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazása


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100