Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2017.03.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó KT 2017 03 09

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármesteri beszámoló

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tájékoztatás táblákkal kapcs intézkedésekről

2. napirend - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. módosítása

A napirend előterjesztése: 2016 évi kv III mód indoklás

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: új kitüntetéses rendelet előterjesztés

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés- Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Szociális rendelet módosítása Zalakaros

6. napirend - Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: állattartási rendelet módosítása

7. napirend - KÖH 2017. évi költségvetésének megállapítása

A napirend előterjesztése: 2017. évi KÖH költségvetés előterjesztés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása

A napirend előterjesztése: Indoklás 2017

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

A napirend előterjesztése: Adósságkezelés 2017

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend előterjesztése: Előterjesztés és 2017. évi Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Szórakoztatási célú bérbeadás céljára pályázat kiírása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Önkormányzati ingatlan szórakoztató célú bérbe adása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - 2017. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2017. évi közbeszerzési terv

A napirend dokumentumai:

13. napirend - KÖH épületében a kazán cseréjére ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Hivatal kazán csere

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: előterjesztés érintésvédelem, villámvédelem, szabványosság

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzatánál és intézményeinél ellátandó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: előterjesztés tűzvédelem, munkavédelem végleges

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakarosi Turisztikai Egyesület táblákkal kapcsolatos kérelme

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Turisztikai Egyesület- táblák elhelyezése

Zárt ülés

17. napirend - Kilátó építése

Nyílt ülés

18. napirend - 2017. évre szúnyoggyérítésre szerződés kötés a Balatoni Szövetséggel

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Balatoni Szövetséggel - megállapodás - szúnyoggyérítésre -2017.03.09.

19. napirend - Külföldi kiküldetésről döntés

A napirend előterjesztése: előterjesztés Puchheimi meghívás 2017

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Város Bora 2017. évi árak megállapítása, kiírás módosításának elfogadása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Város Bora 2017

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: előterjesztés_saját halottá nyilvánítás új rendelet

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása

A napirend előterjesztése: óvodai beiratkozás előterjesztés 2017

23. napirend - A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményegységeinek 2017. évi zárva tartása

A napirend előterjesztése: előterjesztés Óv. és Bölcs. 2017. évi zárvatartás

24. napirend - Polgármester illetményének módosítása

A napirend előterjesztése: Polgármester illetményének módosítás 2017.

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

A napirend előterjesztése: Alpolgolgármester tiszteletdíjának módosítására javaslat 2017

A napirend dokumentumai:

26. napirend - 2017. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés 2017 városnap

27. napirend - 2017. évi sportkoncepcióból fakadó feladatok

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Sportkoncepció feladatai 2017. március 9.

28. napirend - Házi segítségnyújtási szolgáltatás működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás mértékéről döntés

A napirend előterjesztése: Házi segítségnyújtás díjemelés

29. napirend - ”A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” EFOP-4.1.7-16 pályázati felhíváshoz kapcsolódó a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárral kötendő használati szerződés jóváhagyása

A napirend előterjesztése: használati megállapodás pályázathoz Önk. Köz.Ház

30. napirend - Pályázatokban való együttműködés előkészítése a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” és a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” című pályázati felhívásra

A napirend előterjesztése: előterjesztés EFOP pályázatok előkészítése előterjesztés EFOP pályázatok előkészítése

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola használati megosztása

A napirend előterjesztése: előterjesztés-iskola 2.22 -03.09.KT (002)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

32. napirend - Turisztikai Egyesület 2017. évi Üzleti Terve

33. napirend - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terve

34. napirend - Karos Park Kft. 2017. évi Üzleti Terve

35. napirend - Rendezési tervmódosítás indítása

36. napirend - Önkormányzati ingatlanok értékesítése tárgyában beérkezett pályázatok értékelése

37. napirend - Zalakaros 2050 hrsz-ú ingatlanra beérkezett vételi ajánlat

38/1 napirend - Egyebek-Borturisztikai pályázat benyújtása az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. felhívására


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100