Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.12.15 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó KT ÜLÉSRE

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA - 2016 12 15

2. napirend - A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Rendezési terv módosítás

A napirend előterjesztése: Előterjesztés rendezési terv elfogadás 161202

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A hulladékszállítási közszolgáltatásról és a települési támogatásokról szóló rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: települési támogatásról szóló rendelet mód Zalakaros 2016 dec docx

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2017. évi Munkaterv megállapítása

A napirend előterjesztése: MUNKATERV 2017. évi Zalakaros

6. napirend - Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend előterjesztése: Lakóhely környezeti állapot 2016.

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a családsegítés és házi segitségnyujtás tevékenységéről

A napirend előterjesztése: Beszámoló - cs gyj. 2016.

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Főépítészi feladatokra megkötött szerződés felülvizsgálata meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Főépítész

10. napirend - Újévi fogadásról döntés

11. napirend - Sportkoncepció 2017-2020

A napirend előterjesztése: Sportkoncepció 2017-2020

12. napirend - Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szükséges alapdokumentumok elfogadása

A napirend előterjesztése: Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

13. napirend - Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói munkakörére beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

14. napirend - Hősi emlékművön nem szereplő nevek feliratozásának és a hiányzó temetői fejfáknak pótlása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Hősi emlékmű nevek és a temetői fejfák pótlása

15. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című pályázatban tervezett informatikai eszközök beszerzésére ajánlattételi felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés ASP informatikai eszközök

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Belső ellenőrzés feladatának ellátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

17. napirend - Gránit Zrt. 2017. évi üzleti terve

18. napirend - 2017. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

19. napirend - Értékesítésre meghirdetett önkormányzati ingatlanokra érkezett pályázatok elbírálása

20. napirend - Zalakarosi KÖH létszám kérdése

21. napirend - Krégár Hajnalka szociális kölcsön iránti kérelme

22. napirend - Vállalkozási szerződés keretében az Alsóhegyi út Kilátó u. Gyöngyvirág sor a Kilátó utca Arany János utca Alsóhegyi út valamint Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

23. napirend - Karosi Krónika beérkezett ajánlatok elbírálása

24. napirend - Önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100