Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.11.17 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA - 2016 11 17

2. napirend - 2017. évi díj és ármegállapítások

A napirend előterjesztése: Árak- díjak 2017 rend m előterjesztés- módosított

3. napirend - Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól

A napirend előterjesztése: Járási Hivatal tájékoztató

4. napirend - Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató

A napirend előterjesztése: 2016. évi adóügyi feladatokról tájékoztató - Zalakaros

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Karos Park Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló

A napirend előterjesztése: KAROS-PARK Kft. 2016.01.-09. hó gazdálkodása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - 2017. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv

7. napirend - 2017. évi Közművelődési terv

A napirend előterjesztése: 2017 évi munkaterv ZKK

Zárt ülés

8. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

Nyílt ülés

9. napirend - Adventi környezetszépítő verseny

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Adventi környezetszépitő verseny

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Közbiztonság helyzete

A napirend előterjesztése: Rendőrőrs beszámoló 2016 szeptemberig

11. napirend - 1Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásra pályázat előkészítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés gépbeszerzés pályázat

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend előterjesztése: Nonprofit előterjesztés 2016.11.17.

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívásra pályázat előkészítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés Kulturális intézmények fejlesztése pályázat előkészítése

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Család- és gyermekjóléti szolgálat létrehozása, kapcsolódó feladat átadás-átvételére vonatkozó szerződés megkötése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés - Család- és gyermekjólét

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Vállalkozási szerződés keretében az Alsóhegyi út (Kilátó u. - Gyöngyvirág sor), a Kilátó utca (Arany János utca – Alsóhegyi út), valamint Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítése” tárgyban ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A Zalakaros Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című pályázatban tervezett informatikai eszközök beszerzésére ajánlattételi felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés ASP informatikai eszközök

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízása

19. napirend - A Zalakarosi KÖH bérgazdálkodási kérdései

20. napirend - Zalakaros 1124/80 hrsz-ú út kisajátítási ügye

Nyílt ülés

21. napirend - Beszámoló a parlagfű elleni helyi védekezés 2016. évi programjáról

A napirend előterjesztése: Parlagfű beszámoló

Zárt ülés

22. napirend - Zártkerti ingatlanok adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása

Nyílt ülés

23. napirend - Karosi Krónika nyomtatott és on-line megjelentetése 2017. évben tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása

A napirend előterjesztése: Karosi Krónika előterjesztés

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány biztosítása

A napirend előterjesztése: Közmunka programban rv. Erzsébet utalványa 2016.

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

25. napirend - Fürdő Vendégház 2016. évi üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés módosítása

26. napirend - Fürdő vendégház 2017. évi üzemeltetése

27. napirend - Kertmozi mozigép vásárlás

Nyílt ülés

28. napirend - Szociális tűzifa juttatásról szóló Ör. megalkotása

A napirend előterjesztése: ELŐTERJESZTÉS Szociális célú tűzifa támogatás rendelet 2016

29. napirend - Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

A napirend előterjesztése: 2016 évi kv rend II. módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

30. napirend - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységével kapcsolatos döntések meghozatala - 139/2016. (V.19.) számú határozat alapján

Nyílt ülés

31. napirend - Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Közvilágitás karbanartás 2017 évi ellátása

A napirend előterjesztése: Zalakaros közvilágítás karbantartás

A napirend dokumentumai:

33. napirend - A 255 - 2016 november 8 számu képviselőtestületi határozat módositása Útőr

A napirend előterjesztése: Közfoglalk. program hat. mód.

Zárt ülés

34. napirend - a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde valamint a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézmények dolgozóinak jutalmazása


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100