Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.09.15 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHIVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend előterjesztése: POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA - 2016 09 15

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Zalakaros Város Önkormányzata 2016.évi költségvetése első félévi teljesítéséről tájékoztatás

A napirend előterjesztése: 2016 I félév beszámoló

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A 2017. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend előterjesztése: 2017 évi hely adótételek megállapítása III

A napirend dokumentumai:

4. napirend - 2017. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Költségcsökkentési és bevétel növelési javaslat

Nyílt ülés

6. napirend - Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

A napirend előterjesztése: Bursa Hungarica csatlakozás 2017

7. napirend - Tájékoztató az iskola 2015-16-os nevelési-oktatási évéről

A napirend előterjesztése: Előterjesztés iskola 2016

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - MenDan kérelme

Nyílt ülés

9. napirend - Belterületi utak javítására ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út felújítások ütemezése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

10. napirend - Az onkormanyzat.zalakaros.hu honlap működtetésére üzemeltetési szerződés és üzemeltetési szabályzat (turisztikai is) elfogadása, tárhelyszolgáltatás felmondása a Magyar Telekom Nyrt-vel

Nyílt ülés

11. napirend - Ingatlan értékesítésre ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Önkormányzati ingatlanok értékesítése

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Puchheim város meghívása

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Puchheim 2016

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Kínai kapcsolat

A napirend előterjesztése: Kínai testvérvárosi kapcsolat

14. napirend - Közbeszerzési bizottság bővítésének felülvizsgálata

A napirend előterjesztése: közbeszerzési bizottság összetétele

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Adminisztrációs, szervezési feladatok ellátásáért javasolt térítési díj Kistérségi Társulás számára

A napirend előterjesztése: SZASZ térítési díjak

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Lakásépítési alap képzése munkáltatói lakásépítés és – vásárlás, valamint lakás felújítás, korszerűsítés támogatására

A napirend előterjesztése: Lakás alap képzés 2016

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Tűzjelző kiépítése

A napirend előterjesztése: előterjesztés mentőállomás tűzjelző rendszer felújítása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Döntés a Ford kisbusz átadásáról

A napirend előterjesztése: Ford használati szerződés Karos park

19. napirend - Zalakaros 526. hrsz-ú ingatlan /Szabados féle út/ tulajdonjogának rendezése

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Zalakaros, 526 hrsz-ú út tulajdonjogának rendezése

A napirend dokumentumai:

20. napirend - A térfigyelő kamerákra vonatkozó rendőrségi megállapodás kezdeményezése

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Big Show Time Kft. és Stumpf József kérelme Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan (volt „Probus telek”) használati jogával kapcsolatban

A napirend előterjesztése: Előterjesztés -Big Show Time és Stumpf József kérelme- jav.

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Kard Kft. kérelme

A napirend előterjesztése: Kard Kft. KBT-454 Suzuki, Jegenye sor 8. bérlet

23. napirend - „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: ASP pályázat előterjesztés

24. napirend - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés egészségügyi alapellátás (2)

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

25. napirend - Külterületi utak tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

26. napirend - Rendezési terv

A napirend előterjesztése: Előterjesztés véleményezési szakasz lezárása 160830

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Pályázat benyújtása települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására

A napirend előterjesztése: Szociális célu tüzifa-támogatás előterjesztés 2016

28. napirend - Pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében

A napirend előterjesztése: előterjesztés folyékony hulladék pályázat kiírás

29. napirend - Kertmozi 2016. évi működéséről beszámoló, 2017. évi működtetéséről döntés

A napirend előterjesztése: Kertmozi - bizottsági döntés

30. napirend - Zártkerti ingatlanok művelés alól kivont területként történő feltüntetése

A napirend előterjesztése: Zártkerti művelés alól kivonás

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Karos-Park Kft. könyvvizsgálójának megbízása

A napirend előterjesztése: Karos Park Kft könyvvizsgálója

Zárt ülés

32. napirend - Zalakaros, Liget u. 28. szám alatti többfunkciós épület társasházzá nyilvánításának lehetősége

Nyílt ülés

33. napirend - Dél Zalai Víz- és Csatornamű Zrt gördülő fejlesztési tervének véleményezése

A napirend előterjesztése: előterjesztés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

34. napirend - Csordás Terézia iskoláztatási támogatás elutasítása tárgyában érkezett fellebbezése


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100