Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.07.14 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tag választása

A napirend előterjesztése: új_ Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány előterjesztés előterjesztés_Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az onkormanyzat.zalakaros.hu honlap működtetésére üzemeltetési szerződés és üzemeltetési szabályzat elfogadása, tárhelyszolgáltatás felmondása a Magyar Telekom Nyrt-vel

A napirend előterjesztése: előterjesztés 2016 07 08

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

3. napirend - Liget Hotel ingatlanvételi ajánlata

4. napirend - Zalakaros Patkós utca, Vincellér köz és térsége vízellátása tervezési munkákra beérkezett pályázatok elbírálása

Nyílt ülés

5. napirend - A helyi közművelődésről szóló 7/1999.(III.24.) számú rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

A napirend előterjesztése: Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2016

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - MenDan Hotel kérelme

Nyílt ülés

8. napirend - Energetikai pályázat módosítása

A napirend előterjesztése: előterjesztés napelemes pályázatra

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - A Fürdő vendégházzal és a Strandfürdő Főbejárati épületének két szintjére vonatkozó kérelem

Nyílt ülés

10. napirend - Munkáltatói lakásalap képzés

A napirend előterjesztése: Lakás alap képzés 2016

11. napirend - Külterületi utak tervezésére ajánlati felhívás kibocsájtása

A napirend előterjesztése: Külterületi utak tervezése előterjesztés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Tájékoztató a „Gödör” helyzetéről

A napirend előterjesztése: ingatlanárverési hirdetmény

13. napirend - Belterületi út- és járdafelújítás tárgyában ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend előterjesztése: előterjesztés - út, járda felújítás

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Sportpark létrehozására pályázat benyújtása

A napirend előterjesztése: Sportpark pályázat előterjesztés

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Intézményvezetői megbízás meghosszabbítása

A napirend előterjesztése: Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízás meghosszabbítása

16. napirend - Zalakaros 052 hrsz-ú árokra szolgalmi jog bejegyzése

A napirend előterjesztése: Zalakaros 052 hrsz-ú árokra szolgalmi jog


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100