Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2016.04.28 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - A 2015.évi költségvetés VII. módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése)

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Beszámoló a KÖH 2015. évi munkájáról

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Beszámoló a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

8. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása

Nyílt ülés

10. napirend - Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

11. napirend - A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos, védőnő) + Orvosi beszámolók

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Zalakarosi Értéktár testülete 2015. évi tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

13. napirend - Kiváló Tanuló kitüntető díj

14. napirend - Önkormányzati kitüntetések adományozása

Nyílt ülés

15. napirend - A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásáról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Beszámoló a sport helyzetéről

A napirend dokumentumai:

17. napirend - A természeti környezet értékeinek védelméről szóló Ör. végrehajtásának tapasztalatai

18. napirend - Az épített értékeinek védelméről szóló Ör. végrehajtásának tapasztalatai

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan bérlete (SZASZ szerz. felülvizsg., Turisztikai E. kérése)

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Bölcsőde szakmai programja

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Város Bora

22. napirend - Út kialakítás miatt területrész értékesítése

23. napirend - Ingatlanrész vásárlás

24. napirend - Karos- Park Kft ügyvezető 2016.évi prémium feltételei, a Kft vezetőinek bérezése, kishaszon gépjármű beszerzése

Nyílt ülés

25. napirend - Termáltó és Ökopart üzemeltetési szerződése

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Bankszámla vezetés meghosszabbítása az OTP Nyrt-vel

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Lakóhely környezeti állapotáról jelentés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

29. napirend - Játszótéri eszközök beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

30. napirend - Közbeszerzési terv módosítása

Zárt ülés

31. napirend - MenDan kérelme

Nyílt ülés

32. napirend - A Zalakaros 293. hrsz. É-i területének bérbevételére érkezett ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

33. napirend - Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére pályázat kidolgozása, ipari park pályázat megírására ajánlati felhívás kibocsátása

A napirend dokumentumai:

34. napirend - Rendezési terv módosítás

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Forgalmi rend felülvizsgálat

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

36. napirend - Önkormányzati szolgálati lakás bérlésére irányuló kérelem elbírálása

37. napirend - Erdőgazdálkodási haszonbérletre ajánlat

38. napirend - Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázat keretén belül új kerékpárút tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

39. napirend - Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának az ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zalakaroson fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-1.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100