Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.12.17 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghivó együttes - Zk-Zm-Zsz. , Meghívó. VÉGLEGES

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2012. évi díj és ármegállapítások

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A Zalakarosi Polgármesteri Hivatal átszervezése okán szükséges rendelet módosítása és határozat meghozatala

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közösség ellenes magatartásokról szóló ör hatályon kívül helyezése

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Átmeneti gazdálkodásról szóló ör.

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Az önkormányzat SZMSZ-nek módosítása

7. napirend - 2013. évi Munkaterv megállapítása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi II. félévi tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Családsegítés tevékenységéről beszámoló

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Hulladékszállítási díjfizetés lakossági bevezetésének ütemezése

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Htv. 138. §. alapján az Általános Iskolában végzett belső ellenőrzés végrehajtása tapasztalatairól beszámoló készítése

14. napirend - START közmunkaprogram ügyében döntés

15. napirend - Sport udvar működtetése

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalamerenye Község igazgatási szolgáltatási díjfizetésének átütemezése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Karosi Krónika kiadására beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Sakkverseny sorsáról döntés

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Karos Park Kft. 2013. évi Üzleti Terve

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Gránit Zrt. 2013. évi üzleti terve

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Együttes ülés előterjesztése - Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatala megállapodásának elfogadása

22. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

23. napirend - OCR projekt keretében lámpabeszerzésre és felszerelésre ajánlati felhívás kibocsátása

24. napirend - Dr. Heller Péter kérelme


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100