Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.09.13 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Állattartásról szól ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közösségellenes magatartásokról szóló ör. megalkotása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Vagyonrendelet módosítás

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2013. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Iskola üzemeltetéséről (átvételéről) döntés az új köznevelési törvény alapján

A napirend dokumentumai:

13. napirend - A Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény irányított önértékelési beszámolójának elfogadása

A napirend dokumentumai:

14. napirend - A Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény 2011/12. évi tanévi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Tájékoztató a településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolattartására vonatkozó kérdőíves felmérés eredményéről

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Önkormányzati érdekszövetségben való részvétel meghatározása

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Külföldi kiküldetése a polgármesternek

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Zalaispa Zrt. kérelme

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Piac áthelyezése érdekében javaslat készítése

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Temető utcai árok lefedése

A napirend dokumentumai:

22. napirend - 526 hrsz-ú út tulajdonosainak útfelajánlása (ajándékozása) ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Kizárólagos parkoló használat ügyében döntés

24. napirend - Közérdekű várakozóhelyet jelző táblák ügye ( kisvonat-dottó)

25. napirend - Turisztikai Egyesület kérelme tábla bérleti díj csökkentésére

26. napirend - Gólyafészek otthonokra érkezett pályázatok elbírálása

27. napirend - Bérleti díj csökkentése iránti kérelem /Optikus, Petőfi u. 19./

28. napirend - Feladat finanszírozási megállapodás megkötése Nagykanizsa Megyei Jogú Városával

29. napirend - Szőlő utcai közbeszerzési eljárás lezárása

30. napirend - CivisBer Zrt. anyaga

31. napirend - Egyéb ügyek

Nyílt ülés

32. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

33. napirend - ÖSSZESITETT BIZOTTSÁGI

Nyílt ülés

34. napirend - Pénzügyi-Humánpolitikai Bizottságok Összevont ülésének JEGYZŐKÖNYVE nyilt

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

35. napirend - Pénzügyi-Humánpolitikai Bizottságok Összevont ülésének JEGYZŐKÖNYVE zárt


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100