Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.08.09 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Iskola SZMSZ stb módosítása az árszervezés miatt

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Kistérség társulási megállapodásának XI számú módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Szőlő utcai árok lefedés kivitelezésére közbeszerzési felhívás jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közbeszerzési Terv módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Iskola fenntartói ellenőrzési tervének megtárgyalása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

6. napirend - A Turisztikai attrakció fejlesztés című pályázat kapcsán a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiirt közbeszerzési eljárás lezárása

7. napirend - A Turisztikai attrakció fejlesztés című pályázat összköltségének és tartalmának meghatározása

8. napirend - Lakáscélú támogatások ügyében döntés

9. napirend - Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntés

10. napirend - Egyéb ügyek

10/1 napirend - Civisber Zrt. ügye

11. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100