Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.03.22 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Új templom környezetének megújítására vonatkozó tervek bemutatása

2. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Szolgáltatási önköltség meghatározása gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele esetén

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A 346/2011. (X.26.) Kt határozat módosítása (Bluecast Kft-vel kötött szerződés módosítása áfa miatt)

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Miháld Község Önkormányzat kérelme iskolához való csatlakozásra

A napirend dokumentumai:

8. napirend - 2012. évi viziközmű beruházásokról döntés

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Ajánlati felhívás jóváhagyása a Szőlő utcai ároklefedés tervezésére

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Sport témában pályázati lehetőség

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása ügyében döntés

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Tájékoztatás elővásárlási jog gyakorlásáról

A napirend dokumentumai:

13. napirend - VÍZ világnapja, csatlakozás programokhoz

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tájékoztató a zalakarosi nemzetközi sakkverseny szervezésének állásáról (levél)

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Tájékoztatás élménytó sorsáról, elhelyezéséről

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

16. napirend - Az óvoda felújítására beérkezett ajánlatok ügyében döntés, a Kbt. eljárás lezárása

Nyílt ülés

17. napirend - Egyéb ügyek

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - Tömörített anyagok


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100