Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.04.18 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghivó együttes ZK-ZM , MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2013.04.30.)

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Iparűzési adórendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Közterület használat rendjéről Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2013.04.30.)

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

11. napirend - Karos Park Kft. Zárszámadása

12. napirend - Gránit Zrt. Zárszámadása

13. napirend - Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról

Nyílt ülés

14. napirend - 2013. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

16. napirend - „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

18. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

19. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

20. napirend - Idősek nappali ellátásával kapcsolatosan, Idősek Klubja működtetésének lehetőségei

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása további működésében való részvétel

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Külföldi kiküldetésről döntés (Olesno)

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Nonprofit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

24. napirend - Termáltó és Ökopart

25. napirend - Karos Park Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása

Nyílt ülés

26. napirend - Sportudvar és kerítés rendbetétele

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

27. napirend - Döntés a Város Boráról

Nyílt ülés

28. napirend - Zalakaros un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása

Zárt ülés

29. napirend - Termáltó és Ökopart című projektben projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Nyílt ülés

30. napirend - Temető úti árok lefedése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

31. napirend - Bankszámla vezetésről döntés

Nyílt ülés

32/A napirend - Egyéb ügyek - Startmunka

A napirend dokumentumai:

32/C napirend - Egyéb ügyek - 2014. évi költségvetési koncepció

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

33. napirend - ÖSSZESITETT határozatok

Nyílt ülés

34. napirend - Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde 2012. évi költségvetési beszámolója (zárszámadás)

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Zalakaros - Zalamerenye intézményfenntartó társulás társulási megállapodás módosítása

A napirend dokumentumai:

36. napirend - Balatonmagyaród Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés felülvizsgálata és módosítása az óvodára vonatkozóan

A napirend dokumentumai:

37. napirend - Önkormányzati intézmények átszervezése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

38. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100