Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb

Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2011.04.07 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: Meghívó

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Beszámoló a 2010. évi Ellenőrzési Terv végrehajtásáról

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.25.) Ör. felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 23/2004.(IX. 10) számú önkormányzati rendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Fiatalok életkorhoz kötődő támogatásának rendszerére előterjesztés készítése, figyelembe véve a szakmát tanuló fiatalok támogatásának lehetőségét is.

A napirend dokumentumai:

8. napirend - A közszolgálati ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Közbeszerzési Terv módosítása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Bíráló Bizottsági tagság jogértelmezése

A napirend dokumentumai:

11. napirend - A Polgármesteri Hivatal átvilágítása, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról, valamint a Hivatali ügyfélfogadás felülvizsgálata (1 nap 18 óráig)

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz saját forrás elkülönítése

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - 2011. évi Város Napi rendezvény előkészítése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Házi gyermekorvosi ellátás biztosítása valamint állandó gyógyszertári ügyelet megszervezése

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Oktatási szakértő anyagainak tárgyalása

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Általános Iskola Intézkedési Terv végrehajtásáról beszámoló, azaz a zeneiskola kistérségi szintre emelésének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Közoktatási Tv. 102. §-ában meghatározott fenntartói, ellenőrzési terv elkészítése

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Fiatalok letelepedésének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

23. napirend - Önkormányzati bérlakások hasznosítása

A napirend dokumentumai:

24. napirend - Karbantartási ütemterv

A napirend dokumentumai:

25. napirend - Befektetési ajánló készítése

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Tájház létesítése

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Kalandpark/multifunkciós rendezvény- sziget Zalakaroson

A napirend dokumentumai:

28. napirend - Régi településközpont sorsa

A napirend dokumentumai:

29. napirend - Kálvária megépítése

A napirend dokumentumai:

30. napirend - Ipari infrastruktúra kiépítése

A napirend dokumentumai:

31. napirend - Zalakaros, 0138/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása és megosztása

A napirend dokumentumai:

32. napirend - Zalakaros kártya bevezetésének lehetőségei

A napirend dokumentumai:

33. napirend - Együttműködési lehetőségek vizsgálata Nagykanizsával (megállapodás-tervezet)

A napirend dokumentumai:

34. napirend - Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel

A napirend dokumentumai:

35. napirend - Csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata a településen

36. napirend - Fürdőbelépő részidős megvalósításának vizsgálata

37. napirend - Zalamerenye kérelme igazgatási feladatok ellátása kapcsán

A napirend dokumentumai:

38. napirend - Non-profit szervezetek támogatása

A napirend dokumentumai:

39. napirend - A Zalakarosi Rendőrőrs vezető jelöltjének véleményezése

A napirend dokumentumai:

40. napirend - Nagykanizsai Múzeum kérelme

A napirend dokumentumai:

41. napirend - Alapítványok egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

A napirend dokumentumai:

42. napirend - Városi üdvözlő és települési partner táblák design-a

A napirend dokumentumai:

43. napirend - Utcafásítás megvalósítása

A napirend dokumentumai:

44. napirend - Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

45. napirend - Tájékoztatás elővásárlási jog gyakorlásárór (zárt)

46. napirend - Ingatlan felajánlása megvételre (zárt)

47. napirend - Karos Park Kft. anyaga (zárt)

48. napirend - Gránit Zrt. Zárszámadása (zárt)

49. napirend - Ajánlati felhívás jóváhagyása a közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzési

50. napirend - Zöld pavilon pályázata (zárt)

51. napirend - Rendezvénytér ajánlattételi felhívásának jóváhagyása (zárt)

52. napirend - Club Karos ügye (zárt)

53. napirend - MenDan híd szolgalmi ügye (zárt)

54. napirend - Sportfejlesztés célú terület adásvételi szerződésének elfogadása (zárt)

55. napirend - Zalakraft Kft. közterület-használati kérelme (zárt)

Nyílt ülés

56. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

57. napirend - ÖSSZESITETT BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Nyílt ülés

58. napirend - Zalakaros Város bora

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

59. napirend - 118/2010. (VI.10.) számu kt.határozat módositása - Sporthotel parketta ügy

Nyílt ülés

60. napirend - Iskola létszámbővités kérelme

A napirend dokumentumai:


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100