Turisztikai oldal Önkormányzati oldal
Betűméret: normál nagy nagyobb
Főoldal » Hírek » Felhívás közterület tisztántartás, zöldterület ápolás

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét a közterület tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről rendelkező helyi szabályozásokra és ezek be nem tartása esetén alkalmazható szankciókra.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

-          az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról

-          az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosításáról

-          a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról.

Az úttest fölé belogó ágak visszavágását a szemétszállítást végző közszolgáltató, illetve a tűzoltóság is kérelmezte, mivel azok munkájuk elvégzésében akadályozzák őket, illetve gépjárműveikben kárt okoznak. A biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében a járdára ránövő bokrok (tuják, sövények) legalább telekhatárig történő visszanyesése is szükséges.

Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről a járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról legkésőbb 2023. február 15-ig gondoskodni szíveskedjenek.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a kötelezettség teljesítésének ellenőrzését a Hivatal a fenti határidő letelte után megkezdi, és az aki a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget húszezer forinttól százötvenezer forintig terjedő, többször ismételhető közigazgatási bírsággal sújtható.                                               

                                                                    Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal


Zalakaros Város Önkormányzat | Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Tel: +36 93/340-100